Đăng ký nhãn hiệu IKF

Hiện nay các nước trên thế giới có nhu cầu nộp đơn nhãn hiệu vào Việt Nam là rất nhiều như Nhật Bản, Trung Quốc và các nước thuộc liên mình Châu Âu hay Châu Mỹ.

Đại diện HAIHAN có sự hợp tác với chủ đơn là người Trung Quốc để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với sản phẩm liên quan đến ngành công nghiệp, do vậy việc đăng ký nhãn hiệu rất quan trọng đối với các sản phẩm hay dịch vụ được đem ra thị trường quảng bá.

- Thông tin nhãn hiệu

Chủ đơn: WEI YONG CHAO

Địa chỉ: Number 24-1, Wei Yan Village, Pan Zhuang Town, Lin Qing City, Shan Dong Province, China

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn).

- Số đơn: 4-2017-03521

- Ngày nộp đơn: 22/02/2017

- Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 23/02/2017

Thong ke