Đăng ký nhãn hiệu HOUSE CAPITAL

Sơn là bất kỳ chất lỏng, hoặc chất liệu mastic nào, sau khi sơn một lớp mỏng lên bề mặt, chuyển thành một màng cứng. Nó thường được sử dụng để bảo vệ, tạo màu sắc, hoặc cung cấp kết cấu cho các đối tượng. Sơn có thể được sản xuất hoặc mua với nhiều màu sắc và nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như màu nước, tổng hợp, v.v.. Sơn thường được lưu trữ, bán và ứng dụng như chất lỏng, nhưng hầu hết các loại sơn khô đi biến thành chất rắn.
Đại diện HAIHAN-IP chúng tôi đã thực hiện việc nộp đơn cho nhãn hiệu "HOUSE CAPITAL" cho bên sản phẩm sơn các loại của chủ đơn tại Thanh Hóa.

- Thông tin nhãn hiệu:

Chủ đơn: Lê Văn Cường

Địa chỉ: Đội 1, Xã Văn Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ.

- Số đơn: 4-2017-11375

- Ngày nộp đơn: 26/04/2017

- Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 29/05/2017

Thong ke