Đăng ký nhãn hiệu HITACHI

Nhãn hiệu "HITACHI" là của chủ đơn cá nhân đăng ký cho sản phẩm về ắc quy, đây là cá nhân việc đăng ký nhãn hiệu thì các thủ tục cũng như bình thường và đúng tiến trình theo luật Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

- Thông tin nhãn hiệu:

Chủ đơn: Đặng Đình Dũng

Địa chỉ: Số 32, tổ 5, phường Phú Lương, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 09: Ắc quy.

- Số đơn: 4-2017-11510

- Ngày nộp đơn: 27/04/2017

- Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 29/05/2017

Thong ke