Đăng ký nhãn hiệu hình

Hiện nay, nhu cầu việc sử dụng độc quyền nhãn hiệu, thương hiệu là yếu tố cần thiết và rất quan trọng trong việc sử dụng buôn bán và thương mại, để hiểu rõ về vấn đề đăng ký và độc quyền nhãn hiệu. Hãy để Đại diện HAIHAN-IP được tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong nước cũng như nước ngoài. Chúng tôi có đăng ký nhãn hiệu về logo cho khách hàng Thái Lan đăng ký tại Việt Nam cho dịch vụ nhà hàng ăn uống.

- Thông tin nhãn hiệu:

 

Chủ đơn: Zen Corporation Group Co., Ltd.

Địa chỉ: 782/1 Soi Onnuch 17 Suanluang Sub-district, Suanluang District, Bangkok, 10250 Thailand

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.

- Số đơn: 4-2018-28477

- Ngày nộp đơn: 22/08/2018.

- Ngày chấp nhận đơn: 26/09/2018

Thong ke