Đăng ký nhãn hiệu Hình Mặt cười

Hiện nay ở Việt Nam Cục sở hữu trí tuệ đã sử dụng bảng phân loại Vienne trong hoạt động đăng ký nhãn hiệu nhằm phân loại yếu tố hình trong thời gian dài. Đến nay bảng phân loại Vienne đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần và phiên bản đang được áp dụng là phiên bản số 8 (năm 2019). Do đó yếu tố hình rất quan trọng nếu như đăng ký riêng mình phần hình để độc quyền thương hiệu đó. Đại diện HAIHAN-IP chúng tôi được sự ủy quyền Global Group Corp. để đăng ký cho dịch vụ giáo dục; tư vấn về giáo dục đào tạo; thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp; tư vấn du học.

- Thông tin nhãn hiệu:

Chủ đơn: Global Group Corp.

Địa chỉ: 2-14-36, Fujimi, chiyoda-ku, Tokyo 102-0071, Japan

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm: Dịch vụ giáo dục; tư vấn về giáo dục đào tạo; thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp; tư vấn du học.

- Số đơn: 4-2018-31915

- Ngày nộp đơn: 17/09/2018

- Ngày chấp nhận đơn: 25/10/2018

Thong ke