Đăng ký nhãn hiệu HEYTEA

Guangzhou Xicha Food & Beverage Management Co., Ltd. Là Công ty dịch vụ khách sạn, dịch vụ quầy bar, dịch vụ Cafe, Ăn uống, dịch vụ Cafeteria, dịch vụ ăn uống, dịch vụ nhà hàng, nhà hàng tự phục vụ, quán ăn nhanh, tiếp nhận các dịch vụ về chỗ ở tạm thời (quản lý đến và đi).

Với thị trường đầy tiềm năng như Việt Nam, quý công ty đã tham khảo về dịch vụ cũng như cách thức làm việc, Đại diện HAIHAN-IP chúng tôi rất vinh dự làm đại diện ủy quyền của quý Công ty cho việc nộp đơn nhãn hiệu "HEYTEA".

- Thông tin nhãn hiệu:

Chủ đơn: Guangzhou Xicha Food & Beverage Management Co., Ltd.

Địa chỉ: Room A1005, 1st Floor, Bldg 1, No. 2 Shijinglianhe Road, Baiyun District, Guangzhou City, P.R.China

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.

- Số đơn: 4-2017-07502

- Ngày nộp đơn: 28/03/2017

- Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 28/04/2017

Thong ke