【Hỏi Đáp】Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là gì?

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là gì?

Nhãn hiệu hàng hóa :  những dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. nhãn hiệu hàng hóa có thể  từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

"Nhãn hiệu" là thuật ngữ để chỉ chung nhãn hiệu hàng hóa nhãn hiệu dịch vụ.

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Với chức năng của công cụ marketing - truyền đạt tới người tiêu dùng uy tín của sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu được hình thành bởi trí tuệ mà doanh nghiệp đầu tư cho sản phẩm dịch vụ đó - nhãn hiệu được pháp luật coi là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Câu hỏi: 

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là gì?

Trả lời:

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hình thức đăng ký nhãn hiệu là ghi nhận nhãn hiệu và chủ sở hữu vào sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu hàng hóa và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu.

Nhãn hiệu được đăng ký trên cơ sở kết quả xem xét đơn của người nộp đơn, căn cứ vào các quy định của pháp luật về hình thức và nội dung đơn. đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Y nghĩa thừa nhận quyền sở hữu đối với nhãn hiệu hàng hóa

Xem thêm: Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Là Gì?

Thong ke