Đăng ký nhãn hiệu ĐẠI XUYÊN

CÔNG TY TNHH HAID HẢI DƯƠNG là một trong những công ty đã hợp tác với Đại điện HAIHAN-IP để đăng ký nhãn hiệu như: BÁCH DUNG.
Với sự tín nhiệm cũng như sự hợp tác lâu dài Đại diện chúng tôi rất vinh dự được quý Công ty ủy quyền cho việc nộp đơn nhãn hiệu tiếp theo đó là "ĐẠI XUYÊN".

- Thông tin nhãn hiệu:

Chủ đơn: CÔNG TY TNHH HAID HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Lô A, KCN Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

- Số đơn: 4-2017-12380

- Ngày nộp đơn: 05/05/2017

- Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 05/06/2017

Thong ke