【Tư Vấn】Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm

Nhãn hiệu là những dấu hiệu của một doanh nghiệp dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ hàng hóa của mình với, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác.

Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm là bảo vệ tài sản trí tuệ của mình để tránh bị hàng giả hàng nhái và được pháp luật bảo hộ.

1. Thủ tục nhãn hiệu cho sản phẩm hàng hóa:

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm tối thiểu

– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm (2 bản): theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A TT 01/2007/TT-BKHCN; Mẫu đơn đăng ký

– 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau: Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai;

– Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao), hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn nếu Cục sở hữu trí tuệ có nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn; – Chứng từ nộp phí, lệ phí

Bạn chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên và có thể nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ.

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận

Ngoài các tài liệu quy định trên đây,đơn còn bắt buộc phải có thêm các tài liệu sau đây:

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;

+ Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

+ Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

2. Công việc và Chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm

Công việc thực hiện:

HAIHAN-IP là đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ, khi được khách hàng ủy quyền, HAIHAN-IP sẽ tiến hành thực hiện việc nộp hồ sơ, nộp lệ phí và phí đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm, theo dõi tiến trình đơn nhãn hiệu cho sản phẩm, phúc đáp các giấy tờ, công văn với Cục Sở hữu trí tuệ, nhận văn bằng bảo hộ thay Quý khách hàng và giao lại cho Quý khách hàng.

Trong trường hợp HAIHAN-IP được Quý Công ty ủy quyền là đại diện sở hữu trí tuệ của Quý Công ty tại Cục Sở hữu trí tuệ (“Cục SHTT”), công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

– Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm tại Cục sở hữu trí tuệ;

– Chuẩn bị Đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Quý Công ty) và đi nộp Đơn tại Cục SHTT;

– Thông báo về việc nộp đơn với Quý Công ty ngay sau khi nộp đơn;

– Nhận tất cả các Thông báo từ Cục SHTT liên quan đến đơn và thông báo đến Quý Công ty;

– Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn (nếu có yêu cầu từ Cục SHTT);

– Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ);

– Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Quý Công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc bảo hộ nhãn hiệu;

– Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận)

Chi phí thực hiện công việc đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm:

Theo qui định, Đơn nhãn hiệu phải đăng ký kèm theo danh mục sản phẩm/dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân loại Nice phiên bản 10. Phí đăng ký nhãn hiệu sẽ được tính dựa trên số nhóm và số sản phẩm trong mỗi nhóm được chỉ định trong Đơn.

Vì vậy, quý khách hàng nên cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để chúng tôi biết được sản phẩm và dịch vụ mang nhãn hiệu và tính được chi phí thực hiện công việc.

Bước 3: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm

Đơn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm sẽ được xử lý ở Cục Sở hữu Trí tuệ theo trình tự sau:

     - Thẩm định hình thức: Thời hạn thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục sẽ tiến hành đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức. Cục sẽ thông báo chấp nhận đơn hợp lệ nếu đơn không có sai sót và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hình thức.

     - Công bố đơn: Đơn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn cho hiệu sản phẩm là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu cho sản phẩm và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

     - Thẩm định hình thức: Đơn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu cho sản phẩm là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký: Sau 1 tháng kể từ ngày có kết quả xét nghiệm nội dung trong đó nêu rõ nhãn hiệu cho sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm sẽ được cấp cho người nộp đơn.

Lưu ý:

     - Ngoài ra, có thể có thời gian cộng phụ  thuộc vào tiến trình xét nghiệm của Cục Sở hữu trí tuệ và thời gian để người nộp đơn sửa chữa, bổ sung những thiếu sót về mặt hình thức của đơn đăng ký hoặc có công văn khiếu nại đối với thông báo xét nghiệm nội dung không hợp lý của Cục Sở hữu Trí tuệ.

     - Trên thực tế, sau khi đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thông thường khoảng từ 12-14 tháng mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm nhưng ngày có hiệu lực của nhãn hiệu cho sản phẩm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm. Ngày nộp đơn đồng thời cũng là ngày ưu tiên của nhãn hiệu cho sản phẩm. Ngày nộp đơn cũng là ngày xác định mốc gia hạn đối với nhãn hiệu cho sản phẩm được cấp sau này.

4. Các tài liệu cần thiết để nộp đơn qua đại điện:

Để nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm, Quý Công ty chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin/tài liệu sau đây:

– Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu cho sản phẩm (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh).

– Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký độc quyền nhãn hiệu cho sản phẩm.

– Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm.

– Giấy ủy quyền (Bên đại diện cung cấp sau), có ký tên Người đại diện và đóng dấu Công ty;

Link bài viết: http://nhanhieulogo.com/dang-ky-nhan-hieu-cho-san-pham-nd,34976

Xem thêm: Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Nước Ngoài Tại Việt Nam

_____________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về hồ sơ và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Website: http://nhanhieulogo.com/

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke