ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Trong những năm gần đây, mọi người quan tâm đến giáo dục, tri thức của các thế hệ trẻ trong tương lại đặc biệt là các bậc phụ huynh có con em đang đi học, họ đã tìm hiểu và đầu tư cho con cái đi học tại các trung tâm hay hướng dẫn nghề nghiệp cho con em của mình trong tương lai của mình ngay từ  đầu. Chính vì những nhu cầu của các bậc phụ huynh như vậy nên các trung tâm  về tư vẫn giáo dục giản dạy, hướng dẫn nghê nghiệp, hay thông tin giáo dục đào tạo từ các cấp, các trường đã ra đời.

Và giáo dục giảng dạy, hướng dẫn nghê nghiệp tại các trung tâm tạo ra được những thương hiệu riêng của mình được nhiều người biết đến. do đó, các trung tâm nhằm nâng cao uy tín và chất lượng trong quá trình giảng dạy và tư vấn về giáo dục cho mọi người, các trung tâm đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho trung tâm của mình.

Một trong những trung tâm đã liên hệ đến văn phòng sở hữu trí tuệ Hải Hân là công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ thương mại Đức Minh có địa chỉ tại số 151, tổ 47, phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội để đăng ký dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; thông tin giáo dục; trường mẫu giáo.

Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ thương mại Đức Minh đã ủy quyền cho Đại diện sở hữu trí tuệ Hải Hân để thực hiện đăng ký nhãn hiệu cho công ty. Trước khi thực hiện việc nộp đơn, Công ty đã cung cấp cho HAIHAN-IP những tài liệu sau:

+ Thông tin của công ty

+ Mẫu nhãn hiệu

+ Giấy ủy quyền theo mẫu của HAIHAN-IP

Qua quá trình tiến hành tra cứu nhãn hiệuĐM, hình” của Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ thương mại Đức Minh, HAIHAN-IP đã đánh giá khả năng bảo hộ thành công cho nhãn hiệu trên là 85%.

HAIHAN-IP đã thực hiện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vào ngày 17/12/2013 có số đơn 4-2013-29855 tại Cục Sở hữu Trí tuệ

Ngày 17/01/2014,  HAIHAN-IP nhận được thông báo chấp nhận đơn hợp lệ cho nhãn hiệu “ĐM, hình” tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

HAIHAN-IP đã theo dõi sát tiến trình của đơn đăng ký nhãn hiệu “ĐM, hình” và đơn nhãn hiệu này được cấp văn bằng bảo hộ vào ngày 25/05/2015 do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp.

Dưới đây là hình ảnh của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có số đơn 4-2013-29855 cho nhóm dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; thông tin giáo dục; trường mẫu giáo

.

Thong ke