Đăng ký nhãn hiệu CAT BA LANGUR

Có hai phân loài của voọc đầu trắng là poliocephalus và leucocephalus. Phân loài đầu tiên có lông trên đầu màu trắng và vàng, là voọc Cát Bà, phân loài sau là voọc có lông đầu màu trắng thuần túy, sinh sống ở Trung Quốc. Voọc Cát Bà là loài linh trưởng rất quý hiếm chỉ có trong các cánh rừng nhiệt đới ẩm ướt của đảo Cát Bà, Hải Phòng với diện tích sinh sống nhỏ hơn 100 km² và có tên trong danh sách 25 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới và có lẽ là dạng linh trưởng hiếm nhất ở châu Á. Ban quản lý khu rừng sinh thái ở đây có đăng ký nhãn hiệu về trang phục có in hình loài Vooc này để mọi người khi tìm hiểu về loài động vật này để bảo về và phát triển nó vừa có tính nhân văn vừa phát huy cái hiệu quả về loài vật cần bảo tồn nơi đây.

- Thông tin nhãn hiệu

Chủ đơn: Ban quản lý dự án bảo tồn Voọc Cát Bà

Địa chỉ: Vườn Quốc gia Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; khăn quàng (trang phục).

- Số đơn: 4-2017-14906

- Ngày nộp đơn: 25/05/2017

- Ngày chấp nhận đơn: 27/06/2017

Thong ke