Đăng ký nhãn hiệu cần có những tài liệu gì?

Trong những năm gần đây, đăng ký nhãn hiệu được nhiều người quan tâm. Người nộp đơn khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu cần những tài liệu sau:

+ Tờ khai;

+ Mẫu nhãn hiệu;

+ Giấy ủy quyền (Nếu thông qua đại diện);

+ Quy chế sử dụng đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận;

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Một số lưu ý sau:

- Những yêu cầu trong tờ khai gồm có:

+ Mẫu nhãn hiệu, loại nhãn hiệu đăng ký (nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận);

+ Tên, địa chỉ của chủ đơn và đại diện của chủ đơn;

+ Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và thẩm định nội dung;

+ Các loại phí và lệ phí;

+ Danh mục hàng hóa và các nhóm dịch vụ;

+ Mô tả nhãn hiệu;

+ Chữ ký và đóng dấu xác nhận của người nộp đơn.

Hotline:  0983 788 469

                                                                 Mẫu tờ khai

- Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước không lớn hơn 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 8mm, kèm theo 05 mẫu nhãn hiệu giống nhau.

- Giấy ủy quyền (Nếu thông qua đại diện)

+ Họ và tên, địa chỉ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;

+ Phạm vi ủy quyền, số lượng công việc được ủy quyền;

+ Thời hạn ủy quyền;

+ Ngày ký giấy ủy quyền;

+ Chữ ký của người đại diện hợp pháp của bên ủy quyền.

Hotline:  0983 788 469

                                                              Giấy ủy quyền

- Quy chế sử dụng đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận:

+ Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;

+ Tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức, cá nhân đó;

+ Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;

+ Biện pháp xử lý khi vi phạm quy chế.

- Chứng từ phí, lệ phí theo quy định của Luật do nhà nước ban hành.

Các bài viết liên quan:

Thế nào là nhãn hiệu nổi tiếng? Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng là gì?

Đăng ký nhãn hiệu có tầm quan trọng như thế nào?

Giấy ủy quyền xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Inđônêsia gồm những thông tin gì?

Hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Inđônêsia

Tại sao việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Inđônêsia là cần thiết?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Singapore không?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke