Đăng ký nhãn hiệu các bước theo trình tự

Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn cần phải nắm rõ được các trình tự từ lúc nộp đơn đến lúc được cấp văn bằng bảo hộ.

Người nộp đơn

Bước đầu tiên, bạn cần phải gửi hoặc nộp một đơn đăng ký hoàn chỉnh theo mẫu quy định trong đó bao gồm cả địa chỉ của công ty bạn, mẫu nhãn hiệu (có thể phải tuân theo mẫu quy định), bản mô tả hàng hóa và dịch vụ hoặc nhóm hàng hóa và dịch vụ mà công ty của bạn dự định đăng ký và trả một khoản lệ phí.

Lưu ý rằng một số cơ quan đăng ký nhãn hiệu (ví dụ như của Hoa Kỳ và Canada) cũng có thể yêu cầu công ty bạn cung cấp bằng chứng sử dụng hoặc tuyên bố về ý nghĩa sử dụng nhãn hiệu . cơ quan đăng ký nhãn hiệu đó sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những thông tin liên quan đến việc nộp đơn.

Cơ quan đăng ký nhãn hiệu

Các bước đăng ký một nhãn hiệu tại cơ quan nhãn hiệu tại các quốc gia có khác nhau nhưng nói chung, tuân theo một quy trình chung như sau:

Thẩm định hình thức: Cơ quan đăng ký nhãn hiệu đơn nhằm đảm bảo các đơn đó có tuân thủ các quy định về mặt hành chính và hình thức đơn. Ví dụ lệ phí đã được nộp chưa và đơn có làm đúng theo mẫu như quy định không.

Thẩm định nội dung: Tại một số quốc gia, cơ quan đăng ký nhãn hiệu cũng thẩm định đơn xem đơn có đáp ứng được các yêu cầu về nội dung không. Ví dụ nhãn hiệu đó có thuộc vào một trong những nhóm đối tượng loại trừ và có xung đột với nhãn hiệu đang được bảo hộ với cùng các nhóm liên quan không.

Công bố và phản đối: Tại nhiều nước, nhãn hiệu được công bố trên công báo và quy định một thời gian để cho các bên thứ ba phản đối việc đăng ký nhãn hiệu đó. Tại một số nước nhãn hiệu chỉ được công bố một lần khi nhãn hiệu đó đã được đăng ký và dành một thời hiệu nhất định cho việc phản đối, hủy bỏ nhãn hiệu đó.

Đăng ký: Một khi có kết luận rằng không có cơ sở để từ chối, nhãn hiệu đó sẽ được đăng ký và giấy chứng nhận đăng ký sẽ được cấp và thời hiệu bảo hộ là 10 năm kể từ ngày

Gia hạn: Nhãn hiệu có thể gia hạn vô số lần bằng việc nộp khoản phí và gia hạn theo quy định nhưng việc đăng ký có thể bị đình chỉ hoàn toàn hoặc đối với một số hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định nếu nhãn hiệu đó không được sử dụng trong thời gian cụ thể theo quy định của luật pháp về nhãn hiệu. 

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke