Đăng ký nhãn hiệu BIGDATAVIETNAM.NET

Công ty TNHH TOBROKER là công ty Quảng cáo truyền thông để bán hàng; quản lý kinh doanh doanh nghiệp; marketing bất động sản (tiếp thị bất động sản); cung cấp thông tin dữ liệu nguồn (cụ thể là cung cấp các thông tin dữ liệu khách hàng). Để tiếp cận với nhiều khách hàng việc đầu tiên họ phải đánh bóng thương hiệu. Do vậy, cần đăng ký nhãn hiệu để được sử dụng một cách triệt để giá trị nhãn hiệu mang lại về độc quyền và hợp pháp trong môi trường tiếp thị bất động sản.

- Thông tin nhãn hiệu:

 

Chủ đơn: Công ty TNHH TOBROKER

Địa chỉ: Số nhà 3, tổ 13, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm: Quảng cáo truyền thông để bán hàng; quản lý kinh doanh doanh nghiệp; marketing bất động sản (tiếp thị bất động sản); cung cấp thông tin dữ liệu nguồn (cụ thể là cung cấp các thông tin dữ liệu khách hàng).

- Số đơn: 4-2018-06852

- Ngày nộp đơn: 09/03/2018

- Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 10/04/2018

Thong ke