Đăng ký nhãn hiệu ACEANCEM

Công ty Cổ phần Xi măng ASEAN hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn quản lý, ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động đầu tư xây dựng, cổng thông tin điện tử và xử lý dữ liệu cho các hiệp hội, doanh nghiệp, dự án trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Công ty còn là đơn vị quản trị cổng thông tin điện tử cho Hiệp hội xi măng Đông Nam Á.
Đại diện HAIHAN-IP được sự ủy quyền của quý Công ty trong việc nộp đơn nhãn hiệu "ACEANSEM" và một số đơn nhãn hiệu mà chúng tôi chưa đề cập hết như "VINACESEM". "ACEAN HOME"...

- Thông tin nhãn hiệu:

Chủ đơn:CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ASEAN

Địa chỉ: Số 18, đường Ngũ Xã, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Lĩnh vực bảo hộ:

Nhóm 19: Xi măng amiăng (vật liệu xây dựng hợp thành từ hỗn hợp amiăng, xi măng và nước); xi măng; cọc xi măng; tấm xi măng; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; vữa dùng cho xây dựng.

- Số đơn: 4-2017-33379

- Ngày nộp đơn: 13/10/2017

Thong ke