Đăng ký nhãn hiệu AC Vina

Đại diện HAIHAN-IP chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm về việc đăng ký và bảo hộ về các sản phẩm, chúng tôi giới thiệu đến người tiêu dùng về dòng sản phẩm ngũ cốc của CÔNG TY TNHH ACTION & CONNECTION VIỆT NAM đã được đăng ký nhãn hiệu 06/08/2018.

- Thông tin nhãn hiệu:

Đại diện HAIHAN-IP chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm về việc đăng ký và bảo hộ về các sản phẩm, chúng tôi giới thiệu đến người tiêu dùng về dòng sản phẩm ngũ cốc của CÔNG TY TNHH ACTION & CONNECTION VIỆT NAM đã được đăng ký nhãn hiệu 06/08/2018.

- Thông tin nhãn hiệu:

 

Chủ đơn: CÔNG TY TNHH ACTION & CONNECTION VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm: Bột ngũ cốc.

- Số đơn: 4-2018-26280

- Ngày nộp đơn: 06/08/2018.

- Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 18/09/2018

Thong ke