Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid có những quy định gì?

Hệ thống đăng ký quốc tế Madrid ra đời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tại các nước trên thế giới. Thỏa ước Madrid ra đời năm 1891 nằm trong hệ thống Madrid là một điều ước quốc tế quy định về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Bằng việc nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu đăng ký quốc tế gọi là đơn quốc tế cho văn phòng quốc tế của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới trong đó chỉ định rõ những nước thành viên Thỏa ước Madrid mà chủ nhãn hiệu muốn được bảo hộ, nhãn hiệu hàng hóa của chủ đơn có thể được bảo hộ nhiều nước trên thế giới mà không cần nộp đơn riêng lẻ đến từng quốc gia.Thỏa ước Madrid nhằm đảm bảo cho hệ thống có thể phát triển lâu dài và bền vững, thỏa ước Madrid đã ra những quy định liên quan đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid.

   + Để được đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid, nhãn hiệu nhất thiết phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại trước khi làm thủ tục đăng ký theo văn kiện Thỏa ước Madrid.

    Ví dụ:  Chủ sở hữu nhãn hiệu ở Việt Nam muốn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid, thì điều kiện bắt buộc nhãn hiệu đó phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Sau khi được cấp thì chủ sở hữu nhãn hiệu đó mới được tiến hành thủ tục nộp đơn theo Thỏa ước Madrid.

   + Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải được làm bằng tiếng Pháp và phải kèm theo mẫu nhãn hiệu. Trong đơn cần chỉ rõ các nước thành viên Thoả ước Madrid mà người nộp đơn muốn nhãn hiệu được bảo hộ.

   + Thủ tục xét nghiệm đơn đăng ký theo Thoả ước Madrid được tiến hành độc lập tại mỗi nước thành viên. Việc từ chối bảo hộ của một nước thành viên không làm ảnh hưởng đến hiệu lực bảo hộ ở các nước còn lại. Nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực bảo hộ giống như nhãn hiệu được đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia thành viên.

   + Thông thường, trong vòng 12 tháng (Theo Thỏa ước) kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn (nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời hạnqui định trên).

   + Thời hạn bảo hộ đơn đăng ký quốc tế  nhãn hiệu là 20 năm và có thể gia hạn nhiều lần.

Các bài viết liên quan:

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Điều kiện để nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid là gì?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định Madrid không?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke