Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có những quy định gì?

Để đáp ứng nhu cầu toàn cầu, hệ thống Madrid ra đời trong việc đăng ký quốc tế các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Nằm trong hệ thống Madrid gồm có thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid, thỏa ước Madrid được ra được sớm hơn so với nghị định thư. Trong các nước thành viên tham gia vào thỏa ước Madrid có một số nước lớn như Mỹ, Nhật, Anh, Hàn Quốc, Singapore, Australia nên nghị định thư Madrid ra đời. Nghị định thư Madrid ra đời năm 1989 không thay thế Thỏa ước Madrid mà cùng tồn tại song song với thỏa ước Madrid. Nghị định thư Madrid có những quy định riêng trong việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu giúp hệ thống Madrid phát triển ổn định và lâu dài. Nghị định có một số quy định thuận lợi hơn so với thỏa ước Madrid là:

+ Sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại, người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư, mà không bắt buộc phải đợi đến thời điểm nhãn hiệu đó được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại.

  Ví dụ: Chủ sở hữu nhãn hiệu ở Việt Nam muốn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid thì chỉ cần nhãn hiệu đó đã được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mà chưa cần cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu có thể tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid.
+ Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia tại các nước được chỉ định để chuyển đổi đăng ký quốc tế thành đăng ký quốc gia trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đăng ký quốc tế theo Nghị định thư bị mất hiệu lực do đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng ở sở tại bị mất hiệu lực và trong trường hợp đó các đơn xin chuyển đổi đăng ký nhãn hiệu vào từng quốc gia được giữ nguyên ngày nộp đơn, ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký quốc tế; 
+ Người nộp đơn có thể chọn sử dụng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh trong đơn đăng ký Quốc tế theo Nghị định thư.

+ Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể lựa chọn trong một đơn đăng ký Quốc tế có thể chỉ định (yêu cầu bảo hộ tại) các quốc gia là thành viên Thỏa ước và/hoặc Nghị định thư, miễn là đáp ứng các điều kiện tương ứng và đơn phải theo mẫu qui định. 

+ Thông thường, trong vòng 18 tháng theo Nghị định thư kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn (nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời han qui định trên). 

Các bài viết liên quan:

>> Những tài liệu cần thiết khi sửa đổi văn bằng bảo hộ là gì?

>> Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt trong những trường hợp nào?

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke