Đăng ký bản quyền của tác phẩm tạo hình

Tác phẩm tạo hình là tác phẩm được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc, bố cục như hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các hình thức thể hiện khác tồn tại dưới dạng độc bản.

Độc bản là tác phẩm nghệ thuật chỉ có một bản duy nhất, không có bản thứ hai vì vậy tác phẩm tạo hình được tác giả dồn những tâm huyết và khả năng sáng tạo của mình vào tác phẩm đó. Do đó tác phẩm tạo hình mang lại giá trị lớn về mặt kinh tế.

Việc bảo hộ quyền tác giả là một trong những điều kiện hội nhập kinh tế và phát triển kinh tế tri thức, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, làm giàu kho tàng tri thức, tạo môi trường đầu tư an toàn để thu hút các nhà đầu tư là những yếu tố quan trọng của quá trình phát triển và sáng tạo.

Để đăng ký bản quyền của tác phẩm tạo hình, tác giả cần biết những thông tin sau:

1.  Những tài liệu gì khi nộp đơn?

- 02 mẫu tác phẩm viết và mô tả về tác phẩm;

- 02 bản sao chứng minh thư nhân dân (nếu là cá nhân);

- 02 Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức);

- 02 Giấy tuyên bố quyền tác giả và chủ sở hữu.

2. Nộp đơn đăng ký bản quyền của tác phẩm tạo hình ở đâu

Để đăng ký bản quyền của tác phẩm tạo hình, tác giả cần biết những thông tin sau:

+ Tại Hà Nội: Số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Hoặc văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại Số 7, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Mình.

3. Thời gian được cấp Giấy chức nhận đăng ký bản quyền của tác phẩm tạo hình:

- Trong thời gian làm việc từ ngày ký hợp đồng, hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả sẽ được nộp tại Cục bản quyền.

- Trong thời gian khoảng 21 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn, chủ sở hữu sẽ có Giấy chứng nhận bản quyền tác giả.

4. Những công việc HAIHAN-IP tiến hành thực hiện trợ giúp khách hàng khi đăng ký bản quyền của tác phẩm tạo hình:

Khi khách hàng ủy quyền cho HAIHAN-IP tiến hành nộp đơn đăng ký bản quyền của tác phẩm tạo hình. HAIHAN-IP thay mặt khách hàng thực hiện những công việc sau:

- HAIHAN-IP có nghĩa vụ tư vấn cho chủ sở hữu các vấn đề về pháp lý căn cứ theo Luật hiện hành trong quá trình thực hiện các công việc quy định.

- HAIHAN-IP có nghĩa vụ soạn thảo các giấy tờ, văn bản cần thiết để nộp đơn đăng ký cho bản quyền tại Cục bản quyền tác giả Việt Nam.

- HAIHAN-IP có nghĩa vụ thay mặt chủ sở hữu thanh toán đầy đủ lệ phí quốc gia.

5. Những chi phí gì cho việc đăng ký bản quyền của tác phẩm tạo hình?

Quý khách có thể liên hệ với HAIHAN-IP để có những chi phí trọn gói hợp lý cho việc đăng ký bản quyền tác giả đối với 1 tác phẩm tạo hình.

Thong ke