Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho bếp ăn tập thể

Nhà nước ngày càng thắt chặt quản lý, kiểm tra nghiêm ngặt các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm, các bếp ăn tập thể…Việc xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ tuân theo quy định của pháp lệnh an toàn thực phẩm.

Xin giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc phải có khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng. Thủ tục và quy trình xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Bộ y tế quản lý được thực hiện theo thông tư số 26/2012/TT-BYT ban hành 20/11/2012 của Bộ y tế quy định về hồ sơ thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thong ke