Cục Sở hữu trí tuệ xử lý như thế nào khi tiếp nhận đơn yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ?

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn chấm dứt văn bằng bảo hộ, Cục Sở Hữu Trí Tuệ tiến hành kiểm tra xem xét đơn.

Chủ văn bằng yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ, cục tiến hành xử lý như sau:

   + Kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn.

   + Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu chấm dứt

   + Quyết định chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.

Việc chấm dứt văn bằng bảo hộ theo yêu cầu bên thứ 3, cục sẽ tiến hành xử lý như sau:

  + Kiểm tra về mặt hình thức (bằng chứng, lý do đưa ra yêu cầu chấm dứt) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn.

  + Cục sẽ tiến hành thông báo về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ, để chủ văn bằng có ý kiến. Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ tiến hành việc tổ chức trao đổi giữa ý kiến của người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ.

  + Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, cục sở hữu ra quyết đinh chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Các bài viết liên quan:

>> Cục Sở hữu trí tuệ xử lý như thế nào khi tiếp nhận đơn sửa đổi văn bằng bảo hộ?

>> Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ về sửa đôỉ văn bằng bảo hộ như thế nào?

>> Những tài liệu cần thiết khi sửa đổi văn bằng bảo hộ là gì?

>> Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt trong những trường hợp nào?

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

_________________________________________________________

Để Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke