Cục Sở hữu trí tuệ cần những tài liệu gì để sửa đổi văn bằng bảo hộ?

Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ gồm có:

     - Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ;

     - Bản gốc văn bằng bảo hộ;

     - Giấy ủy quyền (nếu thông qua đại diện);

     - Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ - nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ;

     - Tài liệu chứng minh quyền sở hữu chuyển dịch cho người khác nếu yêu cầu của người nộp đơn yêu cầu thay đổi chủ văn bằng bảo hộ;

     - Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;

     - 05 mẫu nhãn hiệu (nếu yêu cầu sửa đổi chi tiết nhãn hiệu);

     - Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Người yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ đối với một đơn có thể liên quan đến nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng nội dung sửa đổi thì người yêu cầu phải nộp phí, lệ phí cho từng văn bằng bảo hộ.

Các bài viết liên quan:

Xử lý đơn bảo hộ quốc tế nhãn hiệu có chỉ định tại Việt Nam như thế nào?

Chủ sở hữu nhãn hiệu cần những tài liệu gì để yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ?

Dấu hiệu không được bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc như thế nào?

Khi đăng ký nhãn hiệu tại Pháp được thực hiện các bước đi như thế nào?

Đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh có lợi ích gì?

Đăng ký nhãn hiệu tại Lào thông qua đại diện thì giấy ủy quyền cần những thông tin gì?

                                       __________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke