Cục sẽ tiến hành xử lý như thế nào khi tiếp nhận được đơn yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ?

Theo luật Sở hữu Trí tuệ, khi tiếp nhận được đơn yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ tiến hành xử lý đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận được đơn.

Sau khi tiếp nhận đơn cục sẽ tiến hành sử lý như sau:

   + Kiểm tra và đưa ra kết luận tính hợp lệ của đơn.

   + Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu hủy bỏ.

   + Ra quyết định hủy hiệu lực văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.

* Yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ do bên thứ 3 thực hiện thì Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ tiến hành xử lý như sau:

   + Kiểm tra bằng chứng và lý do yêu cầu hủy bỏ

   + Cục sở hữu tiến hành thông báo về ý kiến của người thứ 3 cho chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến, cục sẽ tiến hành trao đổi trực tiếp ý kiến giữa người thứ 3 và chủ văn bằng bảo hộ.

   + Cục sẽ quyết định hủy một phần hay toàn bộ dựa trên ý kiến của 2 bên, quyết định hủy bỏ văn bằng bảo hộ được công bố trên công bố sở hữu công nghiệp và được ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp

Văn bằng hủy bỏ được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp. Quyết định hủy bỏ văn bằng bảo hộ ghi nhận ở sổ đăng bạ quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Đối với đơn yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực của người thứ ba đối với đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thoả ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo nội dung yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ cho chủ nhãn hiệu thông qua Văn phòng quốc tế, trong đó ấn định thời hạn là 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ nhãn hiệu có ý kiến.

Quyết định chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu gửi đến văn phòng quốc tế để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định tương ứng của thỏa ước Madrid.

Các bài viết liên quan:

>> Những tài liệu cần thiết khi sửa đổi văn bằng bảo hộ là gì?

>> Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt trong những trường hợp nào?

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

_________________________________________________________

Để Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke