Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ về sửa đôỉ văn bằng bảo hộ như thế nào?

Sau khi cấp văn bằng bảo hộ Quý khách hàng phát hiện ra sai sót hoặc muốn sửa đổi, Qúy khách hàng có thể yêu cầu Cục tiến hành sửa đổi văn bằng bảo hộ hoặc theo yêu cầu sửa đổi của Cục Sở hữu Trí tuệ. Khách hàng sửa đổi văn bằng bảo hộ không thông qua công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), HAIHAN-IP cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết liên quan đến thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ để khách hàng nắm rõ hơn việc sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Quý khách hàng có thể yêu cầu sửa đổi một số tài liệu sau đây:

  + Tên và địa chỉ cần sửa đổi của chủ văn bằng bảo hộ, thay đổi văn bằng bảo hộ.

  + Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ.

  + Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

HAIHAN-IP lưu ý khách hàng việc thu hẹp phạm vi bảo hộ người nộp đơn thường yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận.

Văn bản yêu cầu sửa đổi của khách hàng cần những tài liệu sau:

  + Tờ khai.

  + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

  + Bản gốc văn bằng bảo hộ.

  + Tài liệu việc xác nhận thay đổi tên và địa chỉ nếu người nộp đơn muốn sửa đổi

  + Tài liệu chứng minh quyền sở hữu chuyển dịch cho người khác nếu yêu cầu của người nộp đơn yêu cầu thay đổi chủ văn bằng bảo hộ.

  + 5 mẫu nhãn hiệu mới nếu người nộp đơn yêu cầu sửa đổi mẫu nhãn.

  + Chứng từ, hóa đơn nộp lệ phí.

Trong tờ khai cần phải nêu rõ những yêu cầu sau:

  + Ghi rõ tên và địa chỉ cần sửa đổi của chủ văn bằng bảo hộ, thay đổi văn bằng bảo hộ.

  + Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ này.

  + Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

Tờ khai được làm theo mẫu 01-SĐVB quy định tại phụ lục C theo thông tue 01/2007/TT/BKHCN.

Trong nội dung yêu cầu thu hẹp gốm những nội dung sau:

  + Yêu cầu sửa đổi một số chi tiết mà không làm thay đổi đáng kể mẫu nhãn hiệu.

  + Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số hàng hóa dịch vụ hoặc nhóm hàng hóa, dịch vụ mà không thay đổi mẫu nhãn hiệu.

Khách hàng có thể yêu cầu một đơn sửa đổi liên quan đến nhiều văn bằng bảo hộ. Khách hàng khi tiến hành sửa đổi phải nộp phí sửa đổi theo quy định của luật Sở hữu Trí tuệ.

Khi yêu cầu sửa đổi một đơn liên quan đến nhiều văn bằng bảo hộ thì khách hàng phải nộp phí cho từng văn bằng bảo hộ. Nếu sai sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của Cục Sở hữu Trí tuệ trí tuệ thì khách hàng không phải nộp phí.

Trong vòng 1 tháng cục sẽ tiến hành đánh giá, xem xét đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ kể từ ngày tiếp nhận đơn. Cục sẽ xử lý đơn khi tiếp nhận đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

+ Nếu xét thấy yêu cầu là hợp lệ, Cục sẽ quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

+ Nếu đơn yêu cầu không hợp lệ cục sẽ ra thông báo dự định từ chối sủa đổi văn bằng bảo hộ, nêu rõ lý do và ấn định 1 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp sửa sai sót và phản hồi lại. Nếu trong thời gian đó mà người nộp đơn không có ý kiến gì thì cục ra quyết định từ chối sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Sửa đổi văn bằng bảo hộ của Quý khách hàng sẽ được công bố trên công báo sở hữu công báo sở hữu công nghiệp.

_________________________________________

Để Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024-3202 8111   /   024-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.