Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ như thế nào về hủy bỏ văn bằng bảo hộ?

Trong quá trình Quý khách hàng tiến hành thủ tục yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ, khách hàng không đăng ký nhãn hiệu thông qua công ty Sở hữu Trí tuệ Hai Hân (HAIHAN-IP), khi tiến hành yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ khách hàng sẽ không nắm rõ được những thông tin cần thiết cho việc hủy bỏ văn bằng bảo hộ. HAIHAN-IP sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc yêu cầu hủy bỏ văn bằng bằng bảo hộ.

Văn bằng bảo hộ của khách hàng bị hủy bỏ trong những trường hợp sau:

   + Khách hàng là Người nộp đơn không có quyền đăng ký nhãn hiệu.

   + Khách hàng là người nộp đơn không có quyền chuyển nhượng đối với nhãn hiệu.

   + Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

Trong quá trình yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ, Quý khách hàng có thể yêu cầu hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Khách hàng muốn hủy một phần hoặc toàn bộ hiệu lực của văn bằng bảo hộ cần phải có điều kiện sau:

  + Phần bị hủy không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

  + Khách hàng phải nộp phí và lệ phí.

HAIHAN-IP lưu ý khách hàng khi khách hàng có nhu cầu hủy bỏ một phần hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Sau khi đơn chấp nhận hủy một phần thì cục tiếp tục tiến hành đưa đơn về thẩm định nội dung.

Đơn yêu cầu hủy bỏ của quý khách hàng gồm những tài liệu sau:

   + Tờ khai yêu cầu hủy bỏ.

   + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

   + Chứng cứ nếu bên thứ 3 là người yêu cầu chấm dứt.

   + Bản giải trình lý do yêu cầu hủy bỏ.

   + Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Tờ khai được làm theo mẫu 04-CDHB quy định tại phụ lục C theo quy định của thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

Trong thời hạn 10 ngày cục sẽ xử lý đơn hủy bỏ văn bằng bảo hộ kêt từ khi tiếp nhận đơn. Sau khi tiếp nhận đơn cục sẽ tiến hành sử lý như sau:

   + Kiểm tra và đưa ra kết luận tính hợp lệ của đơn.

   + Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu hủy bỏ.

   + Ra quyết định hủy hiệu lực văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.

Cục sẽ tiến hành xử lý khi bên thứ 3 yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ cảu Quý khách hàng như sau:

    + Kiểm tra bằng chứng và lý do yêu cầu hủy bỏ

    + Cục sở hữu tiến hành thông báo về ý kiến của người thứ 3 cho chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến, cục sẽ tiến hành trao đổi trực tiếp ý kiến giữa người thứ 3 và khách hàng là chủ văn bằng bảo hộ

    + Cục sẽ quyết định hủy một phần hay toàn bộ dựa trên ý kiến của 2 bên, quyết định hủy bỏ văn bằng bảo hộ được công bố trên công bố sở hữu công nghiệp và được ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Qúy khách hàng yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ sẽ nộp phí theo quy định của luật Sở hữu Trí tuệ. Văn bằng hủy bỏ được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp. Quyết định hủy bỏ văn bằng bảo hộ ghi nhận ở sổ đăng bạ quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Đối với đơn yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực của người thứ ba đối với đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thoả ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo nội dung yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ cho chủ nhãn hiệu thông qua Văn phòng quốc tế, trong đó ấn định thời hạn là 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ nhãn hiệu có ý kiến.

Quyết định chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu gửi đến văn phòng quốc tế để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định tương ứng của thỏa ước Madrid

Quyết định chấm dứt, hủy bỏ đăng ký quốc tế được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

_____________________________________

Để Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024-3202 8111   /   024-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke