Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ chấm dứt văn bằng bảo hộ như thế naò?

Sau khi chủ sở hữu nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ có thể văn bằng bảo hộ đó vẫn có thể bị chấm dứt vì lý do chủ quan hoặc lý do khách quan. Qúy khách hàng không đăng ký nhãn hiệu thông qua công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), khách hàng không nắm rõ được những thông tin cần thiết trong việc chấm dứt Văn bằng bảo hộ. HAIHAN-IP sẽ tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng khi khách hàng có nhu cầu tiến hành chấm dứt văn bằng bảo hộ.

HAIHAN-IP lưu ý khách hàng trường hợp bị chấm dứt văn bằng bảo hộ:

  + Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực và gia hạn hiệu lực.

  + Chủ văn bằng tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp.

  + Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh.

  + Nhãn hiệu không được sử dụng 5 năm liên tiếp nên bị cục yêu cầu chấm dứt.

  + Chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu không kiểm soát được hoặc kiểm soát không hiệu quả quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

  + Chủ đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận không kiểm soát được hoặc kiểm soát không hiệu quả quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Đơn yêu cầu chấm dứt của khách hàng gồm những tài liệu sau:

  + Tờ khai yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ.

  + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

  + Chứng cứ.

  + Bản giải trình lý do yêu cầu.

  + Chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định.

Tờ khai yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ làm theo mẫu 04-CDHB quy định tại phụ lục C theo thông tư 01/2007/TT/BKHCN.

Khi quý khách hàng yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ, cục tiến hành xử lý như sau:

  + Kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn.

  + Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu chấm dứt.

  + Quyết định chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.

Khi khách hàng bị yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ theo yêu cầu bên thứ 3, cục sẽ tiến hành xử lý như sau:

  + Kiểm tra về mặt hình thức (bằng chứng, lý do đưa ra yêu cầu chấm dứt) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn.

  + Cục sẽ tiến hành thông báo về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ, để chủ văn bằng có ý kiến. Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ tiến hành việc tổ chức trao đổi giữa ý kiến của người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ.

  + Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, cục sở hữu ra quyết đinh chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn chấm dứt văn bằng bảo hộ, Cục Sở Hữu Trí Tuệ tiến hành kiểm tra xem xét đơn.

Khi yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ người nộp đơn phải nộp phí theo quy định của luật sở hữu trí tuệ.

Quyết định chấm dứt văn bằng bảo hộ được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

Việc chấm dứt văn bằng bảo hộ được ghi nhận ở sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Các bài viết liên quan:

Đơn yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ gồm những tài liệu gì?

Đơn yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ cần những tài liệu gì

Cục Sở hữu trí tuệ xử lý như thế nào khi tiếp nhận đơn yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Để Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.