Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn như thế nào về cấp lại văn bằng bảo hộ sáng chế?

Sau khi nhận được văn bằng bảo hộ, vì một lý do nào đó mà chủ văn bằng bảo hộ muốn cấp lại văn bằng hoặc phó bản văn bằng. Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) chuyên hỗ trợ khách hàng khi khách hàng có nhu cầu tiến hành thủ tục cấp lại văn bằng bảo hộ sáng chế. Khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu Trí tuệ hoặc gián tiếp tại văn phòng đại diện của cục ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng yêu cầu Cục sở hữu Trí tuệ cấp lại văn bằng hoặc phó bản văn bằng bảo hộ.

Khách hàng có thể yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ trong những trường hợp sau:

   + Văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bị mất.

   + Văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ bị mờ, hỏng, rách đến mức không sử dụng được.

Quý khách hàng cần chuẩn bị những tài liệu sau:

   + Tờ khai yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ.

   + Bản gốc của văn bằng bảo hộ bị hỏng.

   + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

   + Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Xử lý đơn yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ

  - Trong trường hợp yêu cầu cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ đáp ứng đúng theo quy định. Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp lại phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào sổ đăng bạ của văn bằng bảo hộ tương ứng trong sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

  -  Trường hợp yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ không đáp ứng theo quy định. Cục sở hữu trí tuệ tiến hành ra thông báo từ chối cấp lại/ cấp phó bản văn bằng bảo hộ và có nêu rõ lý do.

Thời gian giải quyết 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn.

HAIHAN-IP sẽ tiến hành thủ tục yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ khi được sự ủy quyền của khách hàng. HAIHAN-IP thay mặt khách hàng thực hiện những công việc sau:

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc yêu cầu cục cấp lại văn bằng bảo hộ sáng chế.

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn.

   + Thông báo về việc nộp đơn với khách hàng ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến khách hàng.

   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho doanh nghiệp cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ về việc yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ.

Thong ke