Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn hủy bỏ văn bằng sáng chế như thế nào?

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng liên quan đến việc hủy bỏ văn bằng bảo hộ. Người nộp đơn khi có nhu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ sáng chế có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Cục Sở hữu ở Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Qúy khách hàng cần chuẩn bị những tài liệu sau:

  + Tờ khai yêu cầu chấm dứt.

  + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

  + Chứng cứ.

  + Bản giải trình lý do yêu cầu.

  + Chứng từ nộp lệ phí và phí.

Xử lý đơn yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ.

* Trường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu hủy bỏ thì cục sẽ tiến hành xử lý như sau:

  - Kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa kết luận tính hợp lệ của đơn.

  - Kiểm tra hiệu lực của văn bằng yêu cầu hủy bỏ.

  - Ra quyết định hủy bỏ văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.

* Trường hợp yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ do người thứ 3 thực hiện.

  + Kiểm tra đơn về mặt hình thức (bằng chứng, lý do yêu cầu hủy bỏ) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn.

  + Cục sở hữu trí tuệ đưa ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ 3 cho chủ văn bằng bảo hộ, để chủ văn bằng có ý kiến. Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành tổ chức trao đổi ý kiến trực tiếp giữa bên thứ 3 và chủ sở hữu.

  + Trên cơ sở xem xét của các bên, Cục sở hữu sẽ ra quyết định chấm dứt một phần/toàn bộ văn bằng bảo hộ hoặc Cục từ chối hủy bỏ văn bằng bảo hộ.

  + Quyết định hủy bỏ văn bằng bảo hộ sẽ được ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

  + Nếu không có đủ cơ sở, cục sở hữu trí tuệ ra thông bào từ chối hủy bỏ văn bằng bảo hộ.

Thời gian thông báo thụ lý đơn hủy bỏ văn bằng bảo hộ là 10 ngày.

HAIHAN-IP sẽ tiến hành hủy bỏ văn bằng bảo hộ khi khách hàng ủy quyền, HAIHAN-IP thay khách hàng thực hiện những công việc sau:

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc hủy bỏ văn bằng bảo hộ.

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của khách hàng)

   + Thông báo về việc nộp đơn với khách hàng ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến khách hàng.

   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ.

   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho khách hàng cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ về việc hủy bỏ văn bằng bảo hộ.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke