Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn chấm dứt văn bằng bảo hộ sáng chế như thế nào?

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành hỗ trợ khách hàng trong việc chấm dứt văn bằng bảo hộ sáng chế. Khách hàng khi có nhu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ sáng chế có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới cục sở hữu ở Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Khách hàng cần chuẩn bị những tài liệu sau:

  + Tờ khai.

  + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

  + Chứng cứ.

  + Bản giải trình lý do yêu cầu.

  + Chứng từ nộp lệ phí và phí.

Xử lý đơn yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ.

* Trường hợp khách hàng tự yêu cầu chấm dứt thì cục sẽ tiến hành xử lý như sau:

  - Kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa kết luận tính hợp lệ của đơn.

  - Kiểm tra hiệu lực của văn bằng yêu cầu chấm dứt.

  - Ra quyết định chấm dứt văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.

* Trường hợp yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ do người thứ 3 thực hiện

  + Kiểm tra đơn về mặt hình thức (bằng chứng, lý do yêu cầu chấm dứt) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn.

  + Cục sở hữu trí tuệ đưa ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ 3 cho chủ sở hữu sáng chế, để chủ văn bằng có ý kiến. Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành tổ chức trao đổi ý kiến trực tiếp giữa bên thứ 3 và chủ sở hữu sáng chế.

  + Trên cơ sở xem xét của các bên, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ ra quyết định chấm dứt một phần/toàn bộ văn bằng bảo hộ hoặc cục từ chối chấm dứt văn bằng bảo hộ.

  + Quyết định chấm dứt văn bằng bảo hộ sẽ được ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

Thời hạn giải quyết đơn yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ là 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn.

HAIHAN-IP tiến hành thực hiện những công việc sau khi được khách hàng ủy quyền trong việc chấm dứt văn bằng bảo hộ.

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ.

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn.

   + Thông báo về việc nộp đơn với khách hàng ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến khách hàng.

   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho khách hàng cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ về việc yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke