Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) thực hiện thủ tục gì khi đăng ký độc quyền thương hiệu?

Hiện nay, nhu cầu đăng ký độc quyền thương hiệu của các tổ chức, cá nhân ngày càng tăng cao. Nhằm giảm thiểu áp lực cho các tổ chức, cá nhân khi tiến hành đăng ký độc quyền thương hiệu, Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) mong muốn được hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký thương hiệu được hiệu quả và tiết kiệm thời gian, chi phí hơn.

Khi được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủy quyền cho HAIHAN-IP, HAIHAN-IP sẽ thay mặt các tổ chức, cá nhân thực hiện những công việc sau:

+ Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu.

+ Theo đuổi đơn trong tiến trình thông báo xem xét hình thức, ra công báo, xét nghiệm nội dung, thông báo tranh chấp, thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu.

+ Nhận giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu tại Cơ quan đăng ký Thương hiệu.

+ Theo dõi xâm phạm tranh tụng, tiến hành làm hồ sơ tranh tụng khi cần thiết.

+ Soạn công văn phúc đáp khi xảy ra tranh chấp với chủ đơn khác.

+ Tư vấn lập hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu hoặc chuyển giao quyền sử dụng khi cần thiết.

Thong ke