Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) sẽ tính phí như thế nào khi đăng ký nhãn hiệu?

Quý khách hàng đăng ký nhãn hiệu sẽ phải nộp phí tại Cục sở hữu Trí tuệ ngay tại thời điểm nộp đơn. Khách hàng có nhu cầu nộp đơn thông qua Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) sẽ tính phí như sau:

- Phí, lệ phí  sẽ thu theo số lượng nhóm sản phẩm/ dịch vụ mà chủ nhãn định đăng ký.

- Phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu sẽ thu theo số hàng hoá, dịch vụ vượt quá số lượng hàng hoá/ dịch vụ trong nhóm.

- Ngoài ra, phí và lệ phí đăng ký sẽ tuỳ thuộc yêu cầu của người nộp đơn như Người nộp đơn muốn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, yêu cầu thẩm định nội dung đơn trước hạn (thẩm định nhanh).

- Hình thức, cách thức nộp đơn cũng ảnh hưởng đến mức phí, lệ phí phải nộp như đơn kèm theo vật mang dữ liệu điện tử, Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tuyến.

HAIHAN-IP sẽ cung cấp biểu phí đăng ký nhãn hiệu được Cục Sở hữu Trí tuệ công khai và phổ biến tới người đăng ký.

Mức phí đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam được tính như sau:

STT

Phí và Lệ phí

Lệ phí (VND)

1

Lệ phí nộp đơn cho mỗi nhóm sản phẩm dịch vụ (không quá  06 sản phẩm, dịch vụ trong cùng một nhóm)                                                            

 

 

- Nếu tài liệu đơn dạng giấy

180.000

 

- Nếu đơn kèm tài liệu điện tử mang toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

150.000

 

- Phí bổ sung cho mỗi một sản phẩm, dịch vụ tăng thêm (từ sản phẩm, dịch vụ thứ bảy trở đi trong cùng một nhóm)

30.000

 2 

- Phí công bố đơn

120.000 

3

Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho mỗi một yêu cầu (Nếu có)

600.000

4

Phí thẩm định nội dung cho mỗi nhóm (không quá 06 sản phẩm, dịch vụ trong cùng một nhóm)

300.000

 

- Lệ phí bổ sung cho mỗi một sản phẩm, dịch vụ tăng thêm (sản phẩm, dịch vụ từ thứ bảy trở đi trong cùng một nhóm)

60.000

5

Phí tra cứu thông tin cho mỗi nhóm (không quá 06 sản phẩm, dịch vụ trong cùng một nhóm)

60.000

 

Phí tra cứu bổ sung cho mỗi một sản phẩm, dịch vụ tăng thêm (từ sản phẩm, dịch vụ thứ bảy trở đi trong cùng một nhóm)

24.000

6

- Phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

120.000

7

- Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

120.000

8

- Phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

120.000

Lệ phí gia hạn hiệu lực (cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ)

 540.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAIHAN-IP sẽ cung cấp trọn gói đăng ký nhãn hiệu gồm: Tra cứu nhãn hiệu + nộp đơn đăng ký + theo dõi xét cấp bằng.

Phí đăng kí nhãn hiệu trọn gói của HAIHAN-IP là 3000000 VNĐ/1 nhóm (dưới 6 sản phẩm dịch vụ/hàng hóa)

Một số bài viết khác:

Nhãn hiệu tập thể là gì?

Nhãn hiệu chứng nhận là gì?

Tài liệu tối thiểu cần có để thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu?

Nội dung của quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể?

Nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể có điểm gì giống và khác nhau?

Một số thiếu sót thường gặp khi thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu tập thể?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke