Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) lưu ý thẩm định nội dung chấm dứt trong trường hợp nào?

Qúy khách hàng không đăng ký nhãn hiệu thông qua công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân, khách hàng lưu ý thẩm định nội dung đơn là một giai đoạn quan trọng trong quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, nhằm xác định đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ mà pháp luật quy định hay không theo điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ tương ứng. Tuy nhiên, thẩm định nội dụng bị chấm dứt  trước thời hạn, HAIHAN-IP lưu ý khách hàng trong một số trường hợp sau:

   - Đơn của quý khách hàng không thể hiện rõ bản chất của đối tượng: các tài liệu liên quan đến bản chất đối tượng như bản mô tả, danh mục hàng hóa, dịch vụ...

   - Khách hàng lưu trong tờ khai thiếu thông tin đễn mức không thể xác định được nội dung bản chất của đối tượng.

   - Đối tượng không phù hợp với loại văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp hoặc đối tượng không được Nhà nước bảo hộ theo quy định.

   - Cục Sở hữu Trí tuệ có lý do để khẳng định chắc chắn đối tượng đó không đáp ứng một hoặc một số điều kiện bảo hộ.

   - Quý khách hàng không thực hiện yêu cầu sửa chữa sai sót, giải thích nội dung đơn hoặc không cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Cục Sở hữu Trí tuệ.

   - Khách hàng có yêu cầu chấm dứt việc thẩm định nội dung đơn hoặc có tuyên bố hoặc từ bỏ đơn.

______________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke