Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) lưu ý khách hàng khi cung cấp tài liệu những gì?

Quý khách hàng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua Công ty sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện của cục sở hữu trí tuệ. Những tài liệu cần thiết khách hàng cung cấp cho HAIHAN-IP, Quý khách hàng gồm những tài liệu sau:

  + Mẫu nhãn hiệu

  + Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

  + Giấy ủy quyền

Khi khách hàng cung cấp tài liệu cho đăng ký nhãn hiệu HAIHAN-IP lưu ý khách hàng một số điểm sau:

  + Mẫu nhãn hiệu:

    - Khách hàng muốn sử dụng như thế nào về nhãn hiệu thì đăng ký nhãn hiệu đúng như nhu cầu sử dụng của khách hàng.

    - Mẫu Nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng.

    - Đối với mẫu nhãn hiệu mà có màu sắc thì quý khách phải trình bày đúng màu sắc theo yêu cầu đăng ký. Nếu Quý khách hàng không có nhu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn phải được trình bày dưới dạng đen trắng.

  + Danh mục hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu:

    - Khách hàng phải cung cấp các tài liệu về các sản phẩm, dịch vụ chính xác. HAIHAN-IP dựa và cơ sở hàng hóa dịch vụ khách hàng cung cấp để phân nhóm hàng hóa, dịch vụ dự định đăng ký nhãn hiệu cảu quý khách hàng phù hợp với Bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ. Quý khách hàng cần lưu ý à xác định rõ mục tiêu về mặt hàng, dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu để có sự đăng ký phù hợp vừa tiết kiệm chi phí nhưng đảm bảo khả năng mở rộng thị trường, hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động kinh doanh trong tương lai.

  + Giấy ủy quyền cho HAIHAN-IP.

    - Quý khách hàng lưu ý chỉ những công ty là tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ mới được nhận ủy quyền của khách hàng để thay mặt khách hàng ký hồ sơ, đơn đăng ký nhãn hiệu và thực hiện đại diện mọi thủ tục cho khách hàng tại Cục Sở hữu Trí tuệ.

    - Giấy ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản.

    - Trong giấy ủy quyền quý khách hàng phải có đầy đủ các thông tin về tên (họ tên), địa chỉ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

    - Giấy ủy quyền phải có phạm vi ủy quyền, khối lượng công việc ủy quyền, thời hạn ủy quyền.

    - Chữ ký ( ghi rõ họ tên và con dấu nếu có) của khách hàng.

* Một số bài viết khác:

Gia hạn nhãn hiệu được tiến hành như thế nào?

Tài liệu tối thiểu cần có để thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu?

Thủ tục xử lý vi phạm được tiến hành như thế nào?

Nhãn hiệu không được bảo hộ là những nhãn hiệu có dấu hiệu như thế nào?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Philippins

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Inđônêsia

Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke