Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) đăng ký sáng chế tại Thái Lan không?

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình đăng ký sáng chế tại Thái Lan. HAIHAN-IP sẽ cung cấp các thông tin về thủ tục và quá trình đăng ký sáng chế tại Thái Lan của khách hàng.

Thái Lan vừa là thành viên của Công ước Paris vừa là thành viên của Hiệp ước hợp tác sáng chế PCT.

Theo luật sở hữu trí tuệ của thái lan, sáng chế được bảo hộ phải đáp ứng các tiêu chí sau:

    + Tính mới

    + Có trình độ sáng tạo

    + Có khả năng áp dụng công nghiệp

Hồ sơ đăng ký sáng chế chuẩn bị những tài liệu sau:

   + Tờ khai đăng ký sáng chế.

   + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện

   + Bản mô tả sáng chế

   + Yêu cầu bảo hộ

   + Bản vẽ (nếu có)

   + Bản sao công chứng tài liệu ưu tiên (nếu có)

   + Bản tuyên bố của tác giả sáng chế.

Quá trình xử lý đơn tại Thái Lan.

+ Nộp đơn sáng chế

Nộp đơn nào cũng đều là cần thiết để một đối tượng đăng ký sáng chế để đăng ký bằng sáng chế trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu tiên.

+ Kiểm tra sơ bộ

Một xét nghiệm hình thức của đối tượng đăng ký sáng chế được thực hiện để kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu của pháp luật. Người nộp đơn cũng có thể được yêu cầu bổ sung tài liệu trong vòng 90 ngày.

+ Phản đối và xét nghiệm nội dung

Các bên liên quan có thể nộp phản đối đơn trong vòng 90 ngày kể từ ngày công bố được thực hiện. Trong khi đó, yêu cầu xét nghiệm nội dung phải được nộp trong vòng 5 năm kể từ ngày công bố.

+ Cấp Bằng độc quyền

Trong trường hợp không có phản đối đơn và xét nghiệm viên không phát hiện thấy sai lầm trong các bằng sáng chế hoặc bằng sáng chế thiết kế sản phẩm, người nộp đơn nộp lệ phí đăng ký. Sau đó Cơ quan sáng chế Thái Lan sẽ cấp bằng độc quyền sáng chế tại thái Lan

HAIHAN-IP với kinh nghiệm đăng ký sáng chế tại Thái Lan cùng với mạng lưới đối tác rộng khắp thái lan, HAIHAN-IP tiến hành đăng ký sáng chế khi được khách hàng ủy quyền, HAIHAN-IP sẽ thay mặt khách hàng thực hiện những công việc sau:

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký sáng chế tại Thái Lan.

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Qúy công ty).

   + Thông báo về việc nộp đơn với Qúy công ty ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến Qúy công ty.

   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Thái Lan (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Thái Lan về việc bảo hộ sáng chế.

   + Tư vấn về việc sử dụng sáng chế sau khi cấp bằng.

   + Tiến hành soạn hồ sơ xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Thái Lan.

   + Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với sáng chế được bảo hộ tại Thái Lan.

   + Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với sáng chế được bảo hộ tại Thái Lan

____________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke