Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Mỹ không?

Mỹ là đối tác chiến lược quan trọng trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam trong những năm gần đây. Các tổ chức, cá nhân nhận thấy Mỹ là thị trường tiềm năng và hấp dẫn nên đã có xu hướng vào thị trường Mỹ. Khi đầu tư vào Mỹ, các tổ chức, cá nhân quan tâm đến việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Mỹ, đó là việc được các tổ chức, cá nhân ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ lợi ích và quyền hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên thị trường đầy biến động tại Mỹ.

Nắm bắt được nhu cầu xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Mỹ của các doanh nghiêp ngày càng nhiều, việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu không phải tổ chức, cá nhân nào cũng biết. Chúng tôi, công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) sẽ tư vấn và hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Mỹ, để tổ chức, cá nhân nắm được những thông tin cần thiết liên quan đến xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Mỹ.

Để xác lập quyền sở hữu bảo hộ thương hiệu tại Mỹ, các tổ chức, cá nhân có thể nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu theo hai cách sau:

    + Xác lập quyền sở hữu thương hiệu trực tiếp cho cơ quan sáng chế và thương hiệu Liên bàn Mỹ được viết tắt là USPTO.

    + Xác lập quyền sở hữu thương hiệu thông qua hệ thông Madrid, tuy nhiên khi xác lập quyền sở hữu theo hệ thông Madrid, người nộp đơn chỉ xác lập quyền sở hữu thương hiệu  theo nghị định thư Madrid, còn đối với thỏa ước Madrid thì Mỹ chưa là thành viên

Mỹ có 02 loại đơn thương hiệu:

    + Loại đơn thương hiệu dựa trên cơ sở thương hiệu đã sử dụng tại Mỹ

    + Loại đơn thương hiệu dựa trên cơ sở thương hiệu sẽ sử dụng tại Mỹ.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam xác lập quyền sở hữu thương hiệu hàng hoá ở Mỹ thông qua người đại diện SHCN, bạn cần cung cấp những tài liệu và thông tin sau:

    + Giấy uỷ quyền

    +  Mẫu thương hiệu được xác lập quyền sở hữu;

    + Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang thương hiệu (kèm theo phân loại quốc tế, hàng hoá, dịch vụ nếu biết).

    + Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax (nếu có), và quốc tịch của người nộp đơn.

    + Ngoài các tài liệu và thông tin nêu trên, tuỳ thuộc căn cứ nộp đơn là gì, bạn phải cung cấp thêm các tài liệu và thông tin tương ứng như sau:

Nếu căn cứ nộp đơn là thương hiệu đã được sử dụng trong thương mại ở Mỹ

    + Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng thương hiệu đã được sử dụng, đồng thời nêu rõ ngày thương hiệu được sử dụng lần đầu tiên trong thương mại ở Mỹ, ngày thương hiệu được sử dụng lần đầu tiên ở bất cứ nơi đau;

    + Mẫu bao bì, nhãn sản phẩm, hoặc ảnh chụp hàng hoá thuộc mỗi nhóm sản phẩm có chứa thương hiệu, hoặc ảnh chụp quảng cáo dịch vụ thuộc mỗi nhóm có gắn thương hiệu dịch vụ, để chứng minh thương hiệu đã được sử dụng trong thực tế (được nộp kèm theo Đơn).

Nếu căn cứ nộp đơn là có ý định sử dụng thương hiệu tại Mỹ.

    + Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực thương hiệu trong thương mại tại Mỹ;

Lưu ý:

    + Nếu Đơn được nộp dựa trên căn cứ này, Người nộp đơn phải thực hiện sử dụng thương hiệu thực sự trong thương mại tại Mỹ sau khi nộp Đơn, và phải nộp một bản Tuyên bố sử dụng kèm theo mẫu bao bì, nhãn sản phẩm, hoặc ảnh chụp sản phẩm mang thương hiệu trước khi Cơ quan sang chế và Thương hiệu hàng hoá Mỹ xác lập quyền sở hữu thương hiệu. Nếu thương hiệu không được sử dụng trong thực tế và Người nộp đơn không nộp Tuyên Bố sử dụng trong thời hạn ấn định thì coi như bì từ bỏ.

    + Nếu căn cứ nộp đơn là đơn đã nộp ở nước khác là thành viên Công ước Paris

    + Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực thương hiệu trong thương mại tại Mỹ;

    + Nêu rõ trong Đơn tên nước, số đơn, ngày nộp đơn của đơn đã nộp trước;

    + Bản sao có công chứng Đơn đã nộp.

    + Nếu căn cứ nộp đơn là thương hiệu đã được xác lập quyền sở hữu ở Việt Nam

    + Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực thương hiệu trong thương mại tại Mỹ;

    + Người nộp đơn tuyên bố trong đơn số xác lập quyền sở hữu, ngày xác lập quyền sở hữu của thương hiệu ở Việt Nam;

    + Bản sao công chứng Giấy chứng nhạn xác lập quyền sở hữu thương hiệu hàng hoá ở Việt Nam.

Sau khi cơ quan sáng chế và thương hiệu Liên bang Mỹ tiếp nhận được đơn xác lập quyền sở hữu độc quyền thương hiệu, cơ quan sẽ thực hiện xem xét như sau:

   + Cơ quan sáng chế và thương hiệu liên bang Mỹ gọi tắt là USPTO sẽ thực hiện xét nghiệm đơn và ra thông báo kết quả xét nghiệm đơn trong vòng khoảng 5 tháng kể từ ngày nộp đơn.

   + Trong quá trình xét nghiệm, nếu xét thấy Đơn cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc thương hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, USPTO sẽ ra Thông báo kết xét nghiệm đơn, nêu rõ ý kiến của xét nghiệm viên. Người nộp đơn phải trả lời Thông báo kết quả xét nghiệm trong thời hạn mà USPTO ấn định. Nếu hết thời hạn ấn định mà Người nộp đơn không có công văn trả lời thì đơn coi như bị từ bỏ.

   + Nếu đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, xét nghiệm viên sẽ đồng ý chuyển đơn sang giai đoạn công bố đơn trên Công Báo Thương hiệu Hàng Hoá để bất kỳ bên thứ ba nào có quyền và lợi ích liên quan đều có thể phản đối việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu.

   + Hết thời hạn công bố đơn, nếu không có ai phản đối, USPTO sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận xác lập quyền sở hữu thương hiệu.
Sau khi được xác lập quyền sở hữu, thương hiệu được bảo hộ 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn hiệu lực của thương hiệu được gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm.
Đơn xin gia hạn hiệu lực bảo hộ thương hiệu có thể được nộp trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực hoặc trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực. Nếu đơn xin gia hạn không được nộp trong thời hạn nêu trên, thì thương hiệu đăng kỹ sẽ bị hết hiệu lực.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận xác lập quyền sở hữu thương hiệu thông thường từ 18 đến 21 tháng.

HAIHAN-IP với nhiều năm kinh nghiệm trong việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Mỹ, được sự ủy quyền của tổ chức, cá nhân, HAIHAN-IP sẽ thay tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc sau:

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu Mỹ

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của tổ chức, cá nhân)

   + Thông báo về việc nộp đơn với quý công ty ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến tổ chức, cá nhân

   + Xem xét tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Mỹ (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Mỹ về việc bảo hộ thương hiệu.

   + Tư vấn về việc sử dụng thương hiệu sau khi cấp bằng

   + Thực hiện soạn hồ sơ xin gia hạn và duy trì hiệu lự văn bằng bảo hộ tại Mỹ

   + Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với thương hiệu được bảo hộ tại Mỹ

   + Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với thương hiệu được bảo hộ tại Mỹ.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký thương hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke