Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có tư vấn và hỗ trợ về sửa đổi bổ sung đơn không?

Việc sửa đổi và bổ sung đơn của Quý khách hàng khi đăng ký nhãn hiệu có thể kéo dài thêm thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu khách hàng sửa đổi và bổ sung chưa đúng theo yêu cầu của Cục Sở hữu Trí tuệ. Khách hàng không đăng ký nhãn hiệu thông qua công ty Sở Hữu Trí tuệ HAIHAN-IP, khách hàng tự nộp đơn, HAIHAN-IP sẽ cung cấp một số thông tin cần thiết để quý khách hàng biết khi tiến hành thủ tục sửa đổi bổ sung đơn.

Qúy khách hàng có thể chủ động sửa đổi và bổ sung đơn khi người nộp đơn cần cung cấp thêm thông tin, phát hiện ra sai sót trong đơn đã nộp tại Cục Sở hữu Trí tuệ, hoặc người nộp đơn phải sửa đổi bổ sung theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ.

Khách cần phải nộp đơn yêu cầu sửa đổi bổ sung trước khi Cục Sở hữu Trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Qúy khách hàng thường phải sửa đổi những tài liệu sau:

+ Mẫu nhãn hiệu, bảng danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

+ Bản mô tả nhãn hiệu.

+ Thông tin về tên, địa chỉ của khách hàng.

Qúy khách hàng có thể sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi bảo hộ là do nhãn hiệu đó có phạm vi bảo hộ vượt qua nội dung đã bộc lộ trong phần mô tả trong danh mục hàng hóa, dịch vụ và không làm thay đổi bản chất của đối tượng trong đơn.

Hoặc quý khách có nhu cầu sửa đổi, bổ sung đơn được mở rộng phạm vi là đơn làm thay đổi bản chất đối tượng và phạm vi bảo hộ vượt quá nội dung bộc lộ của đối tượng.

Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi bảo phạm vi bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

Khi khách hàng tiến hành thủ tục yêu cầu sửa đổi và bổ sung người nộp đơn phải nộp lệ phí yêu cầu sửa đổi theo quy định của luật Sở hữu Trí tuệ.

Khách hàng cần phải nộp lệ phí khi yêu cầu sửa đổi và bổ sung.

Nội dung sửa đổi, bổ sung đơn được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp. Quý khách hàng phải nộp phí công bố đơn.

Khách hàng có thời hạn 1 tháng để sửa đổi, bổ sung đơn kể từ ngày cục ra thông báo yêu cầu sửa đổi.

Các bài viết liên quan:

Đơn tách là gì? Người nộp đơn có thể tách đơn đăng ký nhãn hiệu được không?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tách đơn không?

Người nộp đơn có thể sửa đổi bổ sung đơn không? Khi sửa đổi bổ sung đơn cần những tài liệu gì?

Thẩm định nội dung đơn bị chấm dứt trong trường hợp nào?

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ cần những thủ tục gì?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

___________________________________

Để Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke