Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có tư vấn dịch vụ cấp lại văn bằng bảo hộ không?

Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng. Văn bằng bảo hộ gồm Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Sau khi nhận được văn bằng bảo hộ, vì một lý do nào đó mà quý khách hàng muốn cấp lại văn bằng hoặc phó bản văn bằng. Qúy khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu Trí tuệ hoặc gián tiếp tại văn phòng đại diện của cục ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng yêu cầu Cục sở hữu Trí tuệ cấp lại văn bằng hoặc phó bản văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, khách hàng không sử dụng dịch vụ thông qua công ty Sở hữu trí Tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), khách hàng tự tiến hành thủ tục yêu cầu cấp lai văn bằng bảo hộ hoặc phó văn bằng bảo hộ, khách hàng không nắm rõ các thông tin liên quan đến việc cấp lại văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bảo hộ làm ảnh hưởng đến thời gian cấp lạ văn bằng. (HAIHAN-IP) sẽ cung cấp một số thủ tục cho khách hàng để khách hàng nắm rõ hơn.

Quý khách hàng có thể yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ trong những trường hợp sau:

     + Văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bị mất

     + Văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ bị mờ, hỏng, rách đến mức không sử dụng được.

Đơn yêu cầu cấp lại/phó văn bằng bảo hộ của khách hàng cần những tài liệu sau:

     + Tờ khai yêu cầu cấp phó văn bằng bảo hộ

     + Mẫu nhãn hiệu.

     + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

Tờ khai được làm theo mẫu 03-PBVB quy định tại phụ lục C theo thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

Trong thời gian 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn cục sẽ tiến hành xử lý đơn yêu cầu cấp lại/phó bản văn bằng bảo hộ. Cục sẽ tiến hành xử lý đơn như sau:

    + Nếu đơn yêu cẩu cấp lại/phó bản văn bằng bảo hộ mà hợp lệ thì cục sẽ tiến hành quyết định cấp lại/phó bản văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào mục đăng bạ của văn bằng bảo hộ tương ứng trong sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

    + Đối với đơn không đáp ứng yêu cầu thì cục sẽ ra quyết định từ chối cấp lại/phó bản văn bằng bảo hộ và cục sẽ nêu rõ lý do.

Nội dung của bản cấp lại/phó bản văn bằng bảo hộ thể hiện đầy đủ các thông tin văn bằng bảo hộ, phó bản văn bằng bảo hộ cấp lần đầu và phải kèm theo chỉ dẫn “Bản cấp lại”, “Phó bản” hoặc “Bản cấp lại phó bản”.

Khách hàng phải nộp phí khi yêu cầu cấp lại/ phó bản văn bằng bảo hộ.

___________________________________

Để Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024-3202 8111   /   024-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke