Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có tư vấn đăng ký sáng chế tại Argentina không?

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành hỗ trợ khách hàng đăng ký sáng chế tại Argentina giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.

Theo luật sở hữu trí tuệ tại Argentina để doanh nghiệp có thể đăng ký độc quyền sáng chế, sáng chế phải đáp ứng những tiêu chí sau:

   + Tính mới

   + có trình độ sáng tạo            

   + có khả năng áp dụng công nghiệp

Để nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế người nộp đơn có thể lựa chọn nộp đơn trực tiếp tại quốc gia đó hoặc nộp đơn quốc tế thông qua các hiệp ước, công ước quốc tế về đăng ký sáng chế mà quốc gia đó là thành viên. Hồ sơ đăng ký cần những tài liệu sau:

     + Tờ khai của đơn đăng ký sáng chế.

     + Bản mô tả sáng chế

     + Bản vẽ sáng chế;

     + Lời tuyên bố của chủ đơn

     + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện

     + Chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định.

Hiệu lực bằng độc quyền sáng chế tại Argentina

  -  Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế tại Argentina có hiệu lực kể từ ngày cấp và kéo dài hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn

  - Hàng năm chủ sở hữu sáng chế phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực

HAIHAN-IP sẽ tiến hành thủ tục khi được ủy quyền đăng ký sáng chế tại Argentina. HAIHAN-IP tiến hành thay mặt khách hàng xử lý những công việc sau:

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký sáng chế tại Argentina.

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Qúy công ty).

   + Thông báo về việc nộp đơn với Qúy công ty ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến Qúy công ty.

   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Argentina (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Argentina về việc bảo hộ sáng chế.

   + Tư vấn về việc sử dụng sáng chế sau khi cấp bằng.

   + Tiến hành soạn hồ sơ xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Argentina

   + Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với sáng chế được bảo hộ tại Argentina.

   + Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với sáng chế được bảo hộ tại Argentina.

____________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.