Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có lưu ý gì khách hàng khi đăng ký nhãn hiệu chứng nhận?

Quý khách hàng đăng ký nhãn hiệu tập thể không thông qua công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân. Khi đăng ký nhãn hiệu tập thể thì quý khách hàng thường sẽ gặp một số thiếu sót, để tránh tình trạng thời hạn đăng ký nhãn hiệu kéo dài thêm, HAIHAN-IP lưu ý quý khách một số thiếu sót thường gặp trong quá trình nộp đơn.

Quý khách hàng đăng ký nhãn hiệu tập thể thường gặp một số thiếu sót:

+ Khách hàng cung cấp thiếu giấy phép hoặc quyết định thành lập, điều lệ hoạt động của tổ chức xác nhận chức năng thẩm quyền quản lý nhãn hiệu tập thể

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể của khách hàng trong hồ sơ yêu cầu đăng ký nhãn hiệu chưa đầy đủ.

+ Khách hàng đăng ký nhãn hiệu tập thể chưa hiểu rõ quyền nộp đơn do đó có những người nộp đơn không có quyền nhưng vẫn nộp đơn đối với các loại nhãn hiệu này.

Ví dụ: Cơ sở sản xuất, cá nhân...

+ Qúy khách hàng có thể nhầm lẫn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đơn, mặc dù không có nhu cầu đăng ký loại nhãn hiệu này nhưng lại đánh dấu trong hồ sơ đơn là có yêu cầu hoặc có nhu cầu đăng ký và gửi kèm trong hồ sơ nhưng lại không đánh dấu trong tờ khai.

+ Trong quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể thường không đưa ra tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể, các điều kiện sử dụng nhãn hiệu, biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể. Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu không được xác nhận bởi chính các tổ chức và cá nhân đó, thiếu chữ ký và dấu xác nhận.

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể thường không được xác nhận của cấp chủ quản nhãn hiệu hoặc cấp trên của chủ sở hữu nhãn hiệu.

+ Trong hồ sơ thường thiếu giấy phép đăng ký của cấp hành chính đối với  các đăng ký nhãn hiệu là các dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa và dịch vụ mà yêu cầu đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể.

+ Trong tờ khai khách hàng không có đầy đủ thông tin cần thiết.

+ Cách thức đăng ký chỉ dẫn địa lý có gắn với logo: theo quy định của luật sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý dùng để đăng ký dùng để đăng ký chỉ có thể là tên địa danh hoặc dấu hiệu biểu trưng của vùng địa lý. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chủ đơn thiết kế hình ảnh gắn kèm tên địa danh và nộp đơn đăng ký dấu hiệu đó. Trog trường hợp này cần lưu ý, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ chỉ có thể là tên địa danh. còn dấu hiệu gắng kèm tên địa danh có thể bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu tập thể.

Các bài viết liên quan:

Thẩm định nội dung đơn bị chấm dứt trong trường hợp nào?

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở đâu?

Mẫu nhãn hiệu được mô tả cần làm rõ các yếu tố nào?

Thế nào là đơn hợp lệ và đơn không hợp lệ?

Quy trình xét đơn đăng kí nhãn hiệu gồm mấy bước? Quy trình xét đơn gồm những bước nào?

Nhãn hiệu không được bảo hộ là những nhãn hiệu có dấu hiệu như thế nào?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke