Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có lưu ý gì cho khách hàng khi mô tả nhãn hiệu?

Quý khách hàng đăng ký nhãn hiệu không thông qua công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP). Trong quá trình làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, HAIHAN-IP lưu ý khách hàng mô tả về nhãn hiệu khi đăng ký nhãn hiệu cần đáp ứng một số yêu cầu:

+ Kết cấu, thành phần của mẫu nhãn hiệu với mô tả cần đồng nhất.

+ Nếu nhãn hiệu được cấu thành từ nhiều yếu tố thì cần chỉ rõ các yếu tố cấu thành và sự kết hợp giữa các yếu tố đó.

+ Nếu yếu tố chứa yếu tố hình cần nêu rõ nội dung và ý nghĩa (nếu có) của các yếu tố hình.

+ Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ, từ ngữ không phải ký tự la tinh thì ghi rõ cách phát âm (phiên âm ra tiếng việt) và nếu từ ngữ đó có nghĩa cần dịch ta tiếng Việt. không cần giải thích yếu tố chữ là từ tự đặt, trừ trường hợp yếu tố đó khác với ký tự Latinh.

+ Màu sắc yêu cầu bảo hộ cần mô tả phù hợp với màu sắc thể hiện trong mẫu nhãn hiệu và liệt kê đầy đủ, cụ thể.

Ví dụ:

Xanh da trời, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ cam, vàng nâu.

Các bài viết liên quan:

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở đâu?

Thẩm định nội dung đơn bị chấm dứt trong trường hợp nào?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke