Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có hỗ trợ khách hàng khiếu nại đơn sáng chế không?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ chuyên tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc khiếu nại đơn đăng ký sáng chế.

1. Thế nào là khiếu nại sáng chế?

Khiếu nại sáng chế là người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

2. HAIHAN-IP thực hiện thủ tục gì để giúp khách hàng khiếu nại sáng chế?

HAIHAN-IP được sự ủy quyền của khách hành trong việc khiếu nại sáng chế, HAIHAN-IP sẽ chuẩn bị những tài liệu sau:

    + Tờ khai khiếu nại.

    + Văn bản giải trình khiếu nại hoặc chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại.

    + Bản sao quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại của cục sở hữu trí tuệ.

    + Bản sao quyết định, thông báo giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (đối với khiếu nại lần 2).

    + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

    + Chứng từ nộp phí, lệ phí liên quan đến khiếu nại theo quy định.

Trong quá trình khiếu nại sáng chế, HAIHAN-IP sẽ thay mặt khách hàng thực hiện các công việc sau:

     + Tư vấn về nội dung khiếu nại, đối tượng và thời hiệu khiếu nại.
     + Soạn thảo hồ sơ khiếu nại
     + Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ khiếu nại tại Cơ quan nhà nước về SHTT.
     + Theo dõi quy trình xử lý đơn khiếu nại, nhận và chuyển các kết quả khiếu nại tới khách hàng.

3. Thời hạn khiếu nại về cục sở hữu trí tuệ là bao lâu?

Thời hạn khiếu nại về cục sở hữu trí tuệ được tính như sau:

   + Khiếu nại lần đầu là 90 ngày kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận hoặc biết được thông báo hoặc quyết định về việc xử lý đơn đăng ký của cục sở hữu trí tuệ.

   + Khiếu nại lần hai là 30 ngảy kể từ ngày khiếu nại lần đầu hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

4. Đơn khiếu nại sáng chế được thụ lý như thế nào?

Cục sẽ tiến hành kiểm tra đơn khiếu nại về hình thức gồm lý do khiếu nại, quyết định bị khiếu nại, thời hạn bị khiếu nại, người khiếu nại, người có quyền lợi liên quan. Và thông báo cho người khiếu nại về thụ lý đơn hoặc không thụ lý đơn nêu rõ lý do.

 - Đơn khiếu nại không được thụ lý nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

    + Người khiếu nại không có quyền khiếu nại.

    + Đơn khiếu nại nộp ngoài thời hiệu quy định.

    + Đơn khiếu nại không đáp ứng các yêu cầu quy định của luật sở hữu trí tuệ về giải quyết khiếu nại.

Cục sẽ tiến hành giải quyết khiếu nại dựa trên lập luận, chứng cứ của người khiếu nại và bên liên quan để ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo cho người khiếu nại và bên liên quan về những lập luận và chứng cứ của bên kia được sử dụng để giải quyết khiếu nại cũng như kết luận giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

5. Hiệu lực của giải quyết khiếu nại được thể hiện trên cơ sở nào?

Bất kỳ thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp nào phụ thuộc vào kết quả giải quyết khiếu nại cũng chỉ được thực hiện trên cơ sở:

+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu sau ngày kết thúc thời hiệu khiếu nại lần thứ hai mà người khiếu nại không khiếu nại lần thứ hai và sau thời hiệu khởi kiện hành chính nếu người khiếu nại không khởi kiện hành chính.

+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ hai và người khiếu nại không khởi kiện hành chính trong thời hạn quy định hoặc theo quyết định đã có hiệu lực của toà án nếu người khiếu nại tiến hành khởi kiện hành chính.

Hệ thống phân loại sáng chế quốc tế (sau đây viết tắt là hệ thống PSQ) là công cụ để phân loại thống nhất tư liệu sáng chế trên phạm vi thế giới,và là công cụ tra cứu có hiệu quả giúp nhanh chóng tìm ra những bản mô tả sáng chế thích hợp phục vụ cho việc xác định tính mới, trình độ sáng tạo của một giải pháp kỹ thuật.

Phân loại sáng chế quốc tế giúp sắp xếp tư liệu sáng chế, tạo điều kiện cho người tra cứu dễ dàng tiếp cận, chọn lọc cho những đối tượng có nhu cầu sử dụng tư liệu sáng chế, xác định trình độ kỹ thuật trong từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể và phân loại sáng chế còn giúp đánh giá tình hình và dự báo xu hướng phát triển của từng lĩnh vực kỹ thuật sản xuất cụ thể.

______________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký độc quyền sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke