Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thẩm định lại đơn không?

Qúy khách hàng có nhu cầu thẩm định lai đơn khi đăng ký nhãn hiệu, công ty Sở hữu Trí tuệ HAIHAN-IP sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc thẩm định lại đơn.

Khi quý khách tiến hành thủ tục thẩm định lại đơn là do có ý kiến phản đối sau khi cục thông báo cấp hay từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Quý khách hàng yêu cầu thẩm định lại đơn chỉ được thực hiện trong những trường hợp sau:

  + Người nộp đơn có ý kiến bằng văn bản trong giai đoạn từ ngày ra thông báo dự định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

  + Có ý kiến có bên thứ 3 với lý do xác đáng về việc không có điều kiện cơ hội hợp lý để thể hiện ý kiến của mình.

  + Lý lẽ, chứng cứ chứng minh ý kiến đưa ra khác với lý lẽ, chứng cứ đưa ra trước đó.

  + Lý lẽ, chứng cứ chưa được cục sở hữu trí tuệ trả lời.

Nội dung thẩm định lại đơn của quý khách hàng cần được phải thể hiện như sau:

  + Đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn với loại văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp

  + Đánh giá đối tượng theo từng điều kiện bảo hộ

  + Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn ưu tiên.

Khách hàng sẽ chỉ được thẩm định đơn một lần, thời gian thẩm định lại đơn bằng 2/3 thời hạn thẩm định đơn.

Các bài viết liên quan:

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tách đơn không?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có tư vấn và hỗ trợ về sửa đổi bổ sung đơn không?

Sửa đổi và bổ sung được mở rộng phạm vi và không được mở rộng phạm vi bảo hộ là như thế nào?

______________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke