Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tách đơn không?

Qúy khách hàng đăng ký nhãn hiệu không thông qua công ty Sở hữu Trí tuệ, trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu khách hàng có nhu cầu tách một hoặc một số thành phần của danh mục hàng hóa dịch vụ trong đơn nhãn hiệu. HAIHAN-IP sẽ tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng về việc tách đơn trong đăng ký nhãn hiệu.

Trước khi Cục Sở hữu Trí tuệ thông báo từ chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc thông báo quyết định cấp văn bằng bảo hộ khách hàng đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành thủ tục nộp đơn yêu cầu tách đơn tại Cục Sở hữu Trí tuệ.

Đơn tách là tách một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần của danh mục hàng hóa dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một đơn mới

Đơn tách sau khi được tách lấy số đơn mới.

Đơn tách được lấy ngày nộp của đơn ban đầu là ngày của đơn.

Nếu đơn tách có ngày ưu tiên thì lấy ngày ưu tiên của đơn ban đầu.

Sau khi tách đơn ban đầu tiếp tục được xử lý thông thường. Đơn tách sẽ được thẩm định về hình thức và tiếp tục xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu. Đơn sẽ được công bố lại sau khi tách đơn. Đơn tách được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

Đối với mỗi đơn tách khách hàng phải tiến hành nộp phí khi yêu cầu tách đơn. Lệ phí cần nộp là lệ phí nộp đơn và mọi khoản lệ phí cho các thủ tục thực hiện độc lập với đơn ban đầu. Quý khách hàng không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Các bài viết liên quan:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có tư vấn và hỗ trợ về sửa đổi bổ sung đơn không?

Đơn tách là gì? Người nộp đơn có thể tách đơn đăng ký nhãn hiệu được không?

Người nộp đơn có thể sửa đổi bổ sung đơn không? Khi sửa đổi bổ sung đơn cần những tài liệu gì?

Thẩm định nội dung đơn bị chấm dứt trong trường hợp nào?

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ cần những thủ tục gì?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

________________________________

Để Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.