Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ gia hạn văn bằng bảo hộ không?

Văn bằng bảo hộ (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) Quý khách hàng sau khi được cấp có thời hạn bảo hộ là 10 năm và được gia hạn nhiều lần liên tiếp. Khách hàng có nhu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ, Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) sẽ tư vấn và hỗ trợ trong việc gia hạn văn bằng bảo hộ.

HAIHAN-IP sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu sau:

  - Giấy ủy quyền

  - Bản gốc của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ, HAIHAN-IP chuẩn bị sẽ gồm có:

  - Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

  - Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

  - Giấy ủy quyền

  - Chứng từ nộp lệ phí, phí.

HAIHAN-IP lưu ý khách hàng khi gia hạn văn bằng bảo hộ.

  + Để được gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, khách hàng phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu Trí tuệ.

  + Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và khách hàng phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

HAIHAN-IP sẽ cung cấp cho khách hàng các bước thực hiện xem xét đơn tạo Cục Sở hữu Trí tuệ:

Sau khi Cục tiếp nhận đơn yêu cầu gia hạn văn bằng của khách hàng. Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ tiến hành xem xét và đánh giá đơn.

  - Trường hợp đơn không có thiếu xót, Cục Sở hữu Trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

  - Trường hợp đơn có thiếu xót, không hợp lệ, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn. Nêu rõ lý do để khách hàng sửa chữa sai sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu khách hàng không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối của khách hàng không xác đáng thì cục sẽ ra quyết định từ chối gia hạn.

Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ tiến hành giải quyết đơn gia hạn văn bằng bảo hộ trong vòng 1 tháng.

HAIHAN-IP sẽ tiến hành thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nếu quý khách hàng có yêu cầu.

Phí trọn gói gia hạn văn bằng bảo hộ của HAIHAN-IP là 2000000 VNĐ/1 nhóm hàng hóa/ dịch vụ ( từ 6 sản phẩm trở xuống).

* Một số bài viết khác:

Nhãn hiệu tập thể là gì?

Nhãn hiệu chứng nhận là gì?

Nhãn hiệu liên kết là gì?

Phí và lệ phí đăng kí gồm những khoản nào?

Gia hạn nhãn hiệu được tiến hành như thế nào?

Tài liệu tối thiểu cần có để thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu?

Nội dung của quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể?

Nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể có điểm gì giống và khác nhau?

Một số thiếu sót thường gặp khi thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu tập thể?

Nhãn hiệu không được bảo hộ là những nhãn hiệu có dấu hiệu như thế nào?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Philippins

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Inđônêsia

________________________________

Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke