Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ đăng ký sáng chế tại Philipines không?

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành hỗ trợ khách hàng khi khách hàng có nhu cầu đăng ký sáng chế tại Philipines.

Khách hàng đăng ký sáng chế tại Philipines có thể bảo hộ cho sản phẩm sáng tạo của mình thông qua hai cách. Nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo Hiệp ước PCT hoặc nộp đơn đăng ký sáng chế trực tiếp tại Philipines. Theo luật sở hữu của philipines, sáng chế được đăng ký bảo hộ phải đáp ứng điều kiện sau:

  + Tính mới.

  + Có trình độ sáng tạo.

  + Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Các đối tượng không được bảo hô sáng chế tại Philipines

  - Phát minh, lý thuyết khoa học và phương pháp toán học;

  - Đề án, quy tắc và phương pháp thực hiện các hoạt động trí óc, cách chơi trò chơi hoặc hoạt động kinh doanh, và các chương trình cho máy tính;

  - Phương pháp điều trị của cơ thể con người hoặc động vật bằng phẫu thuật hoặc điều trị và các phương pháp chẩn đoán được thực hiện trên cơ thể con người hoặc động vật. Quy định này không áp dụng đối với các sản phẩm và thành phần sử dụng trong bất kỳ các phương pháp này;

  - Giống cây trồng, giống vật nuôi, quá trình chủ yếu mang bản chất sinh học để sản xuất thực vật hoặc động vật. Quy định này không áp dụng đối với các vi sinh vật và các quá trình phi sinh học và vi sinh vật.

  - Các quy định theo tiểu mục này không loại trừ việc Quốc hội xem xét việc ban hành một đạo luật cung cấp riêng bảo vệ giống cây trồng, giống vật nuôi và một hệ thống bảo vệ quyền trí tuệ của cộng đồng:

  - Chỉ có tính thẩm mỹ;

  - Bất cứ đối tượng nào trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội.

Hồ sơ đăng ký sáng chế cần những tài liệu sau:

    + Tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu.

    + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện có chữ ký của người nộp đơn, không yêu cầu công chứng.

    + Mô tả sáng chế.

    + Các bản vẽ (nếu có).

    + Bản sao công chứng quyền ưu tiên.

    + Chứng từ nộp đơn, lệ phí.

Quá trình xử lý đơn đăng ký sáng chế

  + Nộp đơn

Đơn đăng ký sáng chế tại Philipines được nộp tại Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Philippines trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu tiên đối với đơn nộp trực tiếp hoặc 30 tháng đối với đơn sáng chế PCT.

  + Xem xét đơn

Sau khi nhận đơn, Văn phòng sở hữu trí tuệ Philipines tiến hành kiểm tra đơn. Và một báo cáo tìm kiếm được gửi cho người nộp đơn.

  + Công bố đơn và xét nghiệm nội dung

Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày nộp đơn. Yêu cầu xét nghiệm nội dung đã được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày công bố. Thư của bằng sáng chế sẽ được cấp trên các xét nghiệm nội dung. Sáng chế sẽ được công bố trong Công báo IPO cùng với các thông tin khác có liên quan.

  +  Phản đối đơn

Các bên thứ ba được mời để chống lại các ứng dụng trong thời gian công bố theo quy định.

  + Cấp bằng độc quyền sáng chế

Thời hạn đăng ký có thể mất một khoảng thời gian tối thiểu là 2 tuần - 3 tuần. Việc đăng ký có hiệu lực kể từ ngày nộp đơn.

HAIHAN-IP với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đăng ký sáng chế quốc tế cùng với các đối tác rộng trên khắp thế giới. HAIHAN-IP sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký sáng chế tại Philipines khi khách hàng có nhu cầu. HAIHAN-IP sẽ thay mặt khách hàng thực hiện những công việc sau:

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký sáng chế tại Philipines.

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Quý công ty).

   + Thông báo về việc nộp đơn với Quý công ty ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến Quý công ty.

   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Philipines (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Philipines về việc bảo hộ sáng chế.

   + Tư vấn về việc sử dụng sáng chế sau khi cấp bằng.

   + Tiến hành soạn hồ sơ xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Mỹ.

   + Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với sáng chế được bảo hộ tại Philipines.

   + Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với sáng chế được bảo hộ tại Philipines.

_______________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013

Thong ke