Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ đăng ký quốc tế nhãn hiệu không?

Mở rộng thị trường ra nước ngoài đang được các tổ chức, cá nhân đặc biệt quan tâm. Để các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đứng vững được trên thị trường quốc tế thì việc đầu tiên phải đăng ký nhãn hiệu quốc tế. Nắm rõ được nhu cầu thiết yếu của tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký nhãn hiệu, công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành dịch vụ tư vấn và hỗ trợ Qúy khách hàng trong quá trình đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại các nước trên thế giới.

Quý khách hàng có thể đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid gồm có Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid. Đơn đăng ký quốc tế được nộp tại văn phòng quốc tế của WIPO ở Thụy Sĩ thông qua cơ quan đăng ký quốc gia. Ở Việt Nam đơn đăng ký sẽ được nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Hình thức nộp đơn đăng ký theo hệ thống Madrid chỉ nên áp dụng trong trường hợp quý khách hàng đăng ký cho nhiều quốc gia. Khách hàng chỉ cần nộp một đơn duy nhất lên Cơ quan Sở hữu trí tuệ WIPO để được bảo hộ cùng lúc tại nhiều quốc gia, giúp khách hàng tiết kiệm được cả về thời gian và chi phí. Tuy nhiên, điều kiện quan trọng các quốc gia này phải cùng là thành viên của hệ thống Madrid.

Ở Việt Nam thì cá nhân, tổ chức sau đây có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid và nghị định Madrid:

   + Tổ chức, cá nhân Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp ở Việt Nam.

   + Tổ chức, cá nhân Việt Nam có trụ sở hay có cơ sở kinh doanh hợp pháp đóng tại bất ký nước nào là thành viên của thỏa ước Madrid

   + Cá nhân Việt Nam định cư ở một nước là thành viên của tổ chức thỏa ước Madrid 

Để đăng ký nhãn hiệu quốc tế dựa trên đăng ký nhãn hiệu cơ sở ở Việt Nam với điều kiện sau:

   + Người được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại việt nam có quyền đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid.

   + Người đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại việt nam và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid.

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam phải có điều kiện sau:

   + Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định nước muốn được đăng ký bảo hộ là thành viên của thỏa ước Madrid và không chỉ định bất kỳ nước nào là thành viên của nghị định thư Madrid được viết bằng ngôn ngữ bằng tiếng anh.

   + Đơn đăng ký quốc tế chỉ định ít nhất một nước là thành viên của nghị định thư Madrid, kể cả đồng thời chỉ định nước là thành viên của thỏa ước Madrid được viết bằng ngôn ngữ anh hoặc pháp.

* Nếu quý khách hàng ủy quyền cho HAIHAN-IP tiến hành nộp đơn quốc tế, HAIHAN-IP sẽ thưc hiện những công việc sau

+ Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

+ Chuẩn bị Đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Qúy công ty) và đi nộp Đơn tại Cục SHTT;

+ Thông báo về việc nộp đơn với Qúy công ty ngay sau khi nộp đơn;

+ Nhận tất cả các Thông báo từ Cục SHTT liên quan đến đơn và thông báo đến Qúy công ty;

+ Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn (nếu có yêu cầu từ Cục SHTT);

+ Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ);

+ Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc bảo hộ nhãn hiệu;

+ Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận).

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.