Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký sáng chế tại Malaysia không?

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng trong việc đăng ký bảo hộ sáng chế tại Malaysia.

Theo luật sở hữu trí tuệ tại Malaysia để sáng chế được bảo hộ phải đáp ứng các tiêu chí sau:

     - Tính mới

     - Trình độ Sáng tạo  

     - Khả năng áp dụng công nghiệp

     - Nộp đơn sớm nhất

Quá trình xử lý đơn

Đơn đăng ký sáng chế tại Malaysia được thẩm định qua bốn giai đoạn:

+ Nộp đơn đăng ký:

     - Đối với đơn có hưởng ngày ưu tiên theo công ước Paris thì người nộp đơn có thời hạn là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên để nộp đơn vào Malaysia.

     - Đối với đơn có hưởng ngày ưu tiên theo hiệp ước PCT, người nộp đơn có thời hạn 30 tháng kể từ ngày nộp đơn kể từ ngày nộp đơn quốc tế để nộp đơn vào Malaysia

+ Công bố đơn

Sau 18 tháng kể từ ngày nộp đơn, đơn đăng ký sáng chế tại Malaysia sẽ được công bố công khai

( Sau khi được công bố đơn, sáng chế tại Malaysia đã được hưởng quyền bảo hộ tạm thời sáng chế)

+ Thẩm định nội dung

- Người nộp đơn có quyền nộp yêu cầu thẩm định nội dung đơn trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày nộp đơn (đối với các đơn không phải là đơn PCT) và 48 tháng kể từ ngày nộp đơn (đối với các đơn PCT)

+ Cấp văn bằng

     - Sau khi thẩm định nếu đáp ứng các tiêu chí bảo hộ thì sáng chế sẽ được cấp bằng độc quyền

     - Hàng năm chủ sở hữu sáng chế phải nộp phí duy trì hiệu lực đến khi bằng sáng chế hết hiệu lực (20 năm kể từ ngày nộp đơn).

HAIHAN-IP sẽ tiến hành thay mặt khách hàng đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

     + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký sáng chế tại Malaysia

     + Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Qúy công ty)

     + Thông báo về việc nộp đơn với Qúy công ty ngay sau khi nộp đơn.

     + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến Qúy công ty.

     + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

     + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Malaysia (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

     + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Malaysia về việc bảo hộ sáng chế

     + Tư vấn về việc sử dụng sáng chế sau khi cấp bằng

     + Tiến hành soạn hồ sơ xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Malaysia

    + Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với sáng chế được bảo hộ tại Malaysia

     + Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với sáng chế được bảo hộ tại Malaysia.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke