Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký sáng chế tại Brazil không?

Công ty Sở hữu trí Tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ đăng ký sáng chế tại các quốc gia khác nhau trong đó có Brazil. Brazin là một trong những nước rất chú trọng đến việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và sáng chế là một trong những lĩnh vực được nhà nước Brazil tiến hành bảo hộ độc quyền.

Các doanh nghiệp Việt Nam muốn đăng ký độc quyền sáng chế tại Brazil, sáng chế đó phải đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

    + Có tính mới.

    + Có trình độ sáng tạo.

    + Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Để nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế người nộp đơn có thể lựa chọn nộp đơn trực tiếp tại quốc gia đó hoặc nộp đơn quốc tế thông qua các hiệp ước, công ước quốc tế về đăng ký sáng chế mà quốc gia đó là thành viên.

Đăng ký sáng chế quốc tế theo công ước Paris.

- Bản mô tả sáng chế (bao gồm cả phần mô tả chi tiết, phần tóm tắt, yêu cầu bảo hộ).

- Bản vẽ hoặc bộ ảnh chụp sáng chế (nếu có).

- Thông tin người nộp đơn và chủ sở hữu sáng chế.

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên theo công ước Paris (12 tháng) (bản sao đơn đầu tiên nộp tại một trong số các nước thành viên).

Đăng ký sáng chế quốc tế theo hiệp ước hợp tác sáng chế PCT.

- Công bố đơn quốc tế PCT, báo cáo sơ bộ tra cứu sáng chế quốc tế.

- Bản dịch chi tiết bản mô tả sáng chế.

- Bộ ảnh vẽ hoặc ảnh chụp sáng chế.

Doanh nghiệp có thể tiến hành nộp đơn trực tiếp tại quốc gia đó hoặc nộp đơn quốc tế thông qua các hiệp ước, công ước quốc tế về đăng ký sáng chế mà Brazil là thành viên. Hồ sơ mà doanh nghiệp cần chuẩn bị gồm những tài liệu sau:

      + Tờ khai của đơn đăng ký sáng chế.

      + Bản mô tả sáng chế.

      + Bản vẽ sáng chế.

      + Lời tuyên bố của chủ đơn.

      + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

      + Chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định.

Hiệu lực bằng độc quyền sáng chế tại Brazil.

-  Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế tại Brazil có hiệu lực kể từ ngày cấp và kéo dài hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

-  Hàng năm chủ sở hữu sáng chế phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực.

   Trong quá trình nộp đơn đăng ký sáng chế tại Brazil, doanh nghiệp nên ưu tiên sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế thông qua các đại diện chính thức tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế tại Brazil của Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là một trong những đại diện chính thức của Cục. Doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế quốc tế, việc này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và thời gian, công sức. Khi khách hàng đăng ký thông qua đại diện, đại diện sẽ tiến hành thay mặt doanh nghiệp thực hiện những công việc sau:

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký sáng chế tại Brazil.

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Qúy công ty).

   + Thông báo về việc nộp đơn với Qúy công ty ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến Qúy công ty.

   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Brazil (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Brazil về việc bảo hộ sáng chế.

   + Tư vấn về việc sử dụng sáng chế sau khi cấp bằng.

   + Tiến hành soạn hồ sơ xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Brazil.

   + Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với sáng chế được bảo hộ tại Brazil.

   + Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với sáng chế được bảo hộ tại Brazil.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke