Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký sáng chế tại Anh không?

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ khách hàng khi khách hàng có nhu cầu đăng ký sáng chế tại Anh.

Theo luật sở hữu trí tuệ của Anh để bảo hộ sáng chế, sáng chế phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau:

   + Có tính mới

   + Có trình độ sáng tạo

   + Có khả năng áp dụng công nghiệp

Hồ sơ đăng ký sáng chế cần những tài liệu sau:

    + Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế.

    + Giấy ủy quyền có chữ kỹ của người nộp đơn, không yêu cầu công chứng nếu thông qua ủy quyền

    + Các bản vẽ, mô tả sáng chế , nếu có (hai bộ bản vẽ chính thức).

    + Bản sao công chứng quyền ưu tiên.

    + Chứng từ nộp đơn, lệ phí.

Quá trình xử lý của đơn đăng ký:

+ Yêu cầu về tra cứu: 

Chủ sáng chế phải yêu cầu tra cứu trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên.

+ Công bố đơn:

Nếu đơn đáp ứng yêu cầu, đơn sẽ được công bố chỉ sau 18 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên.

+ Yêu cầu thẩm định nội dung:

Chủ đơn phải nộp một yêu cầu thẩm định nội dung trong vòng 6 tháng kể từ ngày công bố đơn

Nếu cần bổ sung bất cứ tài liệu gì, Văn phòng sở hữu trí tuệ của Anh sẽ thông báo và ấn định thời hạn cho việc sửa đổi, bổ sung này. Việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung này có thể lặp lại liên tiếp nhưng không quá 4,5 năm kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên.

+ Giới hạn về thời gian:

Một đơn sáng chế đặc biệt sẽ mất 2-3 năm để được cấp bằng nếu nó được thúc đẩy bởi thủ tục nêu trên (sáng chế về môi trường).

Thông thường 1 sáng chế mất 4,5 năm kể từ ngày nộp đơn.

Khi khách hàng đăng ký sáng chế tại Anh ủy quyền cho HAIHAN-IP, HAIHAN-IP sẽ tiến hành thay mặt khách hàng thực hiện những công việc sau:

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký sáng chế tại Anh

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Qúy công ty).

   + Thông báo về việc nộp đơn với Qúy công ty ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến Qúy công ty.

   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Anh (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Anh về việc bảo hộ sáng chế

   + Tư vấn về việc sử dụng sáng chế sau khi cấp bằng

   + Tiến hành soạn hồ sơ xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Anh

   + Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với sáng chế được bảo hộ tại Anh

   + Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với sáng chế được bảo hộ tại Anh.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.