Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ không?

Mỹ là đối tác chiến lược quan trọng trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam trong những năm gần đây. Các doanh nghiệp nhận thấy Mỹ là thị trường tiềm năng và hấp dẫn nên đã có xu hướng vào thị trường Mỹ. Khi đầu tư vào Mỹ, các doanh nghiệp quan tâm đến việc đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, đó là việc được các doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ lợi ích và quyền hợp pháp của doanh nghiệp trên thị trường đầy biến động tại Mỹ.

Nắm bắt được nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ của các doanh nghiêp ngày càng nhiều, việc đăng ký nhãn hiệu không phải doanh nghiệp nào cũng biết. Chúng tôi, công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) sẽ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, để doanh nghiệp nắm được những thông tin cần thiết liên quan đến đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ.

Để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ, các tổ chức, cá nhân có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu theo hai cách sau:

    + Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp cho cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Liên bàn Mỹ được viết tắt là USPTO.

    + Đăng ký nhãn hiệu thông qua hệ thông Madrid, tuy nhiên khi đăng ký theo hệ thông Madrid, người nộp đơn chỉ đăng ký nhãn hiệu  theo nghị định thư Madrid, còn đối với thỏa ước Madrid thì Mỹ chưa là thành viên

Mỹ có 02 loại đơn nhãn hiệu:

    + Loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ

    + Loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu sẽ sử dụng tại Mỹ.

Doanh nghiệp Việt Nam đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở Mỹ thông qua người đại diện SHCN, bạn cần cung cấp những tài liệu và thông tin sau:

    + Giấy uỷ quyền

    +  Mẫu nhãn hiệu được đăng ký;

    + Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu (kèm theo phân loại quốc tế, hàng hoá, dịch vụ nếu biết).

    + Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax (nếu có), và quốc tịch của người nộp đơn.

    + Ngoài các tài liệu và thông tin nêu trên, tuỳ thuộc căn cứ nộp đơn là gì, bạn phải cung cấp thêm các tài liệu và thông tin tương ứng như sau:

Nếu căn cứ nộp đơn là nhãn hiệu đã được sử dụng trong thương mại ở Mỹ

    + Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng nhãn hiệu đã được sử dụng, đồng thời nêu rõ ngày nhãn hiệu được sử dụng lần đầu tiên trong thương mại ở Mỹ, ngày nhãn hiệu được sử dụng lần đầu tiên ở bất cứ nơi đau;

    + Mẫu bao bì, nhãn sản phẩm, hoặc ảnh chụp hàng hoá thuộc mỗi nhóm sản phẩm có chứa nhãn hiệu, hoặc ảnh chụp quảng cáo dịch vụ thuộc mỗi nhóm có gắn nhãn hiệu dịch vụ, để chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng trong thực tế (được nộp kèm theo Đơn).

Nếu căn cứ nộp đơn là có ý định sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ.

    + Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ;

Lưu ý:

    + Nếu Đơn được nộp dựa trên căn cứ này, Người nộp đơn phải tiến hành sử dụng nhãn hiệu thực sự trong thương mại tại Mỹ sau khi nộp Đơn, và phải nộp một bản Tuyên bố sử dụng kèm theo mẫu bao bì, nhãn sản phẩm, hoặc ảnh chụp sản phẩm mang nhãn hiệu trước khi Cơ quan sang chế và Nhãn hiệu hàng hoá Mỹ đăng ký nhãn hiệu. Nếu nhãn hiệu không được sử dụng trong thực tế và Người nộp đơn không nộp Tuyên Bố sử dụng trong thời hạn ấn định thì coi như bì từ bỏ.

    + Nếu căn cứ nộp đơn là đơn đã nộp ở nước khác là thành viên Công ước Paris

    + Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ;

    + Nêu rõ trong Đơn tên nước, số đơn, ngày nộp đơn của đơn đã nộp trước;

    + Bản sao có công chứng Đơn đã nộp.

    + Nếu căn cứ nộp đơn là nhãn hiệu đã được đăng ký ở Việt Nam

    + Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ;

    + Người nộp đơn tuyên bố trong đơn số đăng ký, ngày đăng ký của nhãn hiệu ở Việt Nam;

    + Bản sao công chứng Giấy chứng nhạn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam.

Sau khi cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Liên bang Mỹ tiếp nhận được đơn đăng ký độc quyền nhãn hiệu, cơ quan sẽ tiến hành xử lý như sau:

   + Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu liên bang Mỹ gọi tắt là USPTO sẽ tiến hành xét nghiệm đơn và ra thông báo kết quả xét nghiệm đơn trong vòng khoảng 5 tháng kể từ ngày nộp đơn.

   + Trong quá trình xét nghiệm, nếu xét thấy Đơn cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, USPTO sẽ ra Thông báo kết xét nghiệm đơn, nêu rõ ý kiến của xét nghiệm viên. Người nộp đơn phải trả lời Thông báo kết quả xét nghiệm trong thời hạn mà USPTO ấn định. Nếu hết thời hạn ấn định mà Người nộp đơn không có công văn trả lời thì đơn coi như bị từ bỏ.

   + Nếu đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, xét nghiệm viên sẽ đồng ý chuyển đơn sang giai đoạn công bố đơn trên Công Báo Nhãn hiệu Hàng Hoá để bất kỳ bên thứ ba nào có quyền và lợi ích liên quan đều có thể phản đối việc đăng ký nhãn hiệu.

   + Hết thời hạn công bố đơn, nếu không có ai phản đối, USPTO sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Sau khi được đăng ký, nhãn hiệu được bảo hộ 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu được gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm.
Đơn xin gia hạn hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu có thể được nộp trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực hoặc trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực. Nếu đơn xin gia hạn không được nộp trong thời hạn nêu trên, thì nhãn hiệu đăng kỹ sẽ bị hết hiệu lực.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thông thường từ 18 đến 21 tháng.

HAIHAN-IP với nhiều năm kinh nghiệm trong việc đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, được sự ủy quyền của doanh nghiệp, HAIHAN-IP sẽ thay doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Mỹ

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của doanh nghiệp)

   + Thông báo về việc nộp đơn với quý công ty ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến doanh nghiệp

   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Mỹ (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Mỹ về việc bảo hộ nhãn hiệu.

   + Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng

   + Tiến hành soạn hồ sơ xin gia hạn và duy trì hiệu lự văn bằng bảo hộ tại Mỹ

   + Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại Mỹ

   + Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với nhãn hiệu được bảo hộ tại Mỹ.

Các bài viết liên quan:

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke